Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące tworzenia obrazów i kopii zapasowych dysków
Nie, kopiowanie z dysku na dysk sklonuje źródło do miejsca docelowego i usunie wszystkie poprzednie dane w miejscu docelowym.
Tak. Musisz mieć podstawową kopię zapasową, aby przechowywać w niej zmiany.
Nie instaluj R-Drive Image na źródłowym dysku twardym. Zamiast tego użyj startowej wersji CD/DVD.
Nie, obrazy możesz przywracać tylko na urządzeniach lokalnych.
Ten błąd zwykle oznacza, że R-Drive Image nie może zapisywać w miejscu docelowym, w którym chcesz utworzyć obraz. Sprawdź, czy ta lokalizacja ma wystarczającą ilość wolnego miejsca, masz wystarczające uprawnienia lub nie jest tylko do odczytu. Czasami może się pojawić, gdy wybierzesz zmapowany dysk jako miejsce docelowe w harmonogramie, ale nie będzie zmapowany, gdy rozpocznie się zadanie.
Tak, to możliwe. R-Drive Image tworzy dokładną kopię dysku źródłowego.
R-Drive Image tworzy pliki ARC, które NIE są plikami obrazu CD, można je nagrać tylko jako pliki. Plik arc to plik obrazu, którego R-Drive Image może użyć do przywrócenia go w tym samym lub innym miejscu (dysk twardy lub partycja).
Tak, możesz. Po wybraniu czynności Utwórz obraz i wybraniu napędu DVD jako miejsca docelowego, w piątym kroku zobaczysz opcję włączenia Uruchomienie R-Drive Image z tego dysku DVD.
Możesz użyć tego polecenia wiersza poleceń, aby sprawdzić obraz: r-driveimagecl check -a=nazwa-pliku.arc
Utwórz nowy startowy dysk CD/DVD. Wybierz opcję konfiguracji rozwiązywania problemów z nośnikiem startowym w panelu Wybór Wymiennych Urządzeń do Przechowywania. Wyłącz ACPI/APIC i odrzuć PCI BIOS na panelu opcji rozwiązywania problemów z nośnikiem startowym. Jeśli to nie pomoże, utwórz kolejny startowy dysk CD/DVD z włączoną opcją Wyświetlaj komunikaty jądra startowego w panelu opcji rozwiązywania problemów z nośnikiem startowym. Zapisz wiadomości i skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej.
Upewnij się, że usługa "Harmonogram Zadań" jest uruchomiona w systemie.
Najprawdopodobniej jest to kwestia uprawnień użytkownika. Wszystkie oryginalne uprawnienia do plików i folderów są zachowywane. Tylko użytkownicy, którzy mieli prawa dostępu do plików na oryginalnym dysku, mogą uzyskać do nich dostęp w obrazie.
Nie, R-Drive Image nie ma obecnie takiej opcji.
Najprawdopodobniej tak, ponieważ nie będzie żadnych zmian w systemie plików.
Niestety, R-Drive Image nie obsługuje dostosowywania uruchamiania CD/DVD.
Najprawdopodobniej nie, ponieważ Maszyna Wirtualna z Systemem Operacyjnym zwykle używa emulacji dysku twardego (zwykle jest to po prostu plik o strukturze innej niż prawdziwy dysk).

Polecenie skryptu przywracania można utworzyć ręcznie, korzystając z tego wzorca:
r-driveimagecl [/switches] restore
lub utworzyć skrypt z zaplanowanego zadania, a następnie go ulepszyć.

Tryb nieinteraktywny można wykonać za pomocą przełącznika "a".
W tym przypadku R-Drive Image nie zada użytkownikowi żadnych pytań. Jeśli nie będzie mogło wykonać akcji, wygeneruje błąd.
Przykład:
r-driveimagecl /a restore

Jeśli potrzebujesz ostatnich danych przyrostowych, możemy dodać parametr -t o wartości -1
-t=<TimeSliceNumber>
Określa on, które dane przyrostowe zostaną użyte do przywrócenia danych z obrazu. Jeśli TimeSliceNumber nie zostanie określony, zostaną użyte pierwsze dane w obrazie. -1 określa ostatnie dane przyrostowe w obrazie.
Przykłady: -t="2" określa drugie dane przyrostowe w obrazie, które zostaną użyte do przywrócenia danych.

Wszystkie razem:
r-driveimagecl /a restore -t="-1"

W rzeczywistym skrypcie należy określić obowiązkowe parametry '-a','-s' oraz '-d' zamiast kropek.
Wszystkie szczegóły dotyczące poleceń skryptowych można znaleźć w Pomocy R-Drive Image "Skrypty i Operacje Wiersza Poleceń"

Nie, R-Drive Image nie jest kompatybilny z tym formatem pliku.
Połączony obraz jest tylko do odczytu. Nie możesz niczego do niego zmienić ani dodać. Wszystkie zmiany zostaną utracone w krótkim czasie, nawet jeśli teraz je widzisz.
Tak, możesz podłączyć go jako dysk wirtualny. Upewnij się, że wszystkie pliki obrazów znajdują się w tym samym folderze.
Tak, możesz. Źródło i cel mogą być różnymi urządzeniami fizycznymi.
Tak. Sprawdź, czy w panelu opcje kopii zapasowej zaznaczona jest opcja "Powiadom Aplikację Systemową". Aplikacje muszą obsługiwać usługę Kopiowania Woluminów w Tle Microsoft (VSS), aby otrzymywać powiadomienia.
Przede wszystkim sprawdź, czy wszystkie komponenty znajdują się na tym samym dysku systemowym, zwykle dysku C:. (Na przykład pagefile.sys może znajdować się na innym dysku logicznym). Jeśli nie, musisz połączyć je z dyskiem systemowym lub utworzyć, a następnie przywrócić wszystkie dyski, na których znajdują się komponenty systemu. Niezastosowanie się do tego może spowodować zawieszenie się systemu podczas uruchamiania.
Tworzenie obrazu kopii zapasowej dysku systemowego nie różni się zbytnio od tej czynności dla dysku niesystemowego.
Przywracanie danych na dysk systemowy jest znacznie trudniejsze. Nie można przywrócić danych na dysk systemowy bezpośrednio z wersji systemu Windows R-Drive Image; musisz użyć dysku startowego. Masz tutaj dwie opcje:
1-sza: Utwórz specjalną startową płytę CD/DVD. Pomoże to, gdy system będzie uszkodzony i nie można go będzie uruchomić, ale nie będzie innych problemów wymienionych poniżej. Musisz jednak mieć w swoim systemie napęd CD/DVD.
2-ga. Przywróć system bez startowej płyty CD/DVD. Podczas próby przywrócenia dysku systemowego w wersji Windows R-Drive Image poprosi o ponowne uruchomienie systemu w wersji startowej R-Drive Image. Po potwierdzeniu dokona pewnych zmian w plikach startowych systemu. Po ponownym uruchomieniu systemu, R-Drive Image uruchomi się w trybie uruchamiania. Korzystając z tej metody, nie trzeba mieć w systemie napędu CD/DVD, ale nie można odzyskać uszkodzonego systemu, a niektóre oprogramowanie do kontroli systemu może uniemożliwić R-Drive Image modyfikację plików startowych systemu. Rzadko taka metoda nie działa w niektórych systemach EFI.
Następnie będziesz musiał wybrać obraz, z którego dane mają zostać przywrócone oraz docelowy dysk/napęd.
Pamiętaj, że przy wyborze partycji/dysków/napędów, nie zobaczysz liter dysku w stylu Windows, takich jak C:, będziesz musiał wybrać wymagane obiekty za pomocą etykiety dysku, rozmiaru, rodzaju systemu plików, numeru seryjnego dysku twardego, itp. Są one takie same dla wersji Windows oraz startowej.
Nie. R-Drive Image tworzy dokładną kopię dysku źródłowego bajt po bajcie. Jedynymi wyjątkami są pliki pagefile.sys i hibernate.sys na dysku systemowym. Są one wykluczone z obrazu, jeśli w panelu Opcje Kopii Zapasowej wybrano dostawcę migawek MS VSS.
Tak. Wybierz nagrywarkę CD/DWD w komputerze w panelu miejsca docelowego obrazu i dołącz wersję startową R-Drive Image w opcjach nośnika. R-Drive Image utworzy płytę startową z obrazem dysku systemowego (lub jego części). Możesz uruchomić komputer z tego dysku i użyć wersji startowej R-Drive Image do odzyskania systemu z obrazu.
Tak. Utwórz obraz dysku na komputerze, który chcesz sklonować. Uruchom wirtualną maszynę za pomocą płyty CD/DVD w wersji startowej R-Drive Image i przywróć ten obraz na tej maszynie wirtualnej. Może być konieczna ponowna instalacja niektórych sterowników. Możesz także użyć obrazu ISO zamiast płyty CD/DVD. Zobacz dokumentację maszyny wirtualnej, aby uzyskać więcej informacji.
Ten komunikat może się pojawić, gdy R-Drive Image nie może zablokować dysku.
Możliwe przyczyny to:
- Inne oprogramowanie niskiego poziomu uzyskujące dostęp do dysku twardego jest uruchomione.
- System przełącza się na dysk. Spróbuj wyłączyć plik pagefile.sys na dysku.
- Znajdujący się na nim dysk lub folder jest udostępniany przez sieć. Usuń udostępnienia.
- Czasami wirus może być przyczyną takiego zachowania.
Możesz także spróbować uruchomić wersję CD/DVD i sprawdzić, czy jest w stanie przekazać migawkę. Jeśli tak, to tylko system operacyjny z pewnym oprogramowaniem może temu zapobiec.
Wszystkie zapisują tylko zmiany między danymi w uprzednio utworzonym oryginalnym pełnym obrazie dysku a danymi na instancji, na której tworzona jest kopia zapasowa.
W przypadku kopii różnicowej zmiany są zapisywane między oryginalnym obrazem a bieżącą instancją. Podczas przywracania danych będziesz potrzebować pełnego obrazu i tylko pliku różnicowego utworzonego w instancji, do której chcesz przywrócić dane.
W przypadku kopii przyrostowej zmiany są zapisywane między ostatnimi zapisanymi zmianami a bieżącą instancją. Podczas przywracania danych będziesz potrzebować pełnego obrazu i wszystkich plików (zarówno przyrostowych, jak i różnicowych) utworzonych do momentu, do którego chcesz przywrócić dane.
Którą metodę wybrać, zależy od tego jakie masz zadanie. Jeśli chcesz zachować tylko najnowszą kopię natychmiastową, możesz użyć kopii różnicowej i usunąć wszystkie poprzednie pliki różnicowe. Jeśli chcesz zachować wszystkie instancje, możesz użyć przyrostowej kopii zapasowej, aby zmniejszyć ogólne rozmiary plików. Weź pod uwagę bezpieczeństwo danych: Jeśli którykolwiek z plików różnicowych zostanie uszkodzony, dane zostaną utracone tylko dla tej instancji kopii zapasowej. Jeśli którykolwiek z plików przyrostowych zostanie uszkodzony, dane zostaną utracone dla wszystkich kolejnych kopii zapasowych, począwszy od uszkodzonego pliku do następnej pełnej lub różnicowej kopii zapasowej.
Najprawdopodobniej dysk USB został nieprawidłowo odłączony od systemu Windows. Dla przykładu mógł zostać odłączony od komputera, a nie za pomocą ikony Bezpieczne Usuwanie Sprzętu w menu zasobnika.
Gdy urządzenie USB z systemem plików NTFS zostanie prawidłowo odłączone/usunięte/wyjęte z systemu, system Windows zapisuje informacje do tego urządzenia, że ​​zostało prawidłowo odłączone. Dysk startowy R-Drive Image jest zbudowany na Linuxie, innym (i darmowym) systemie operacyjnym. Linux nie może zapisywać danych na dyskach NTFS, które nie są prawidłowo odłączone. Windows może. Dlatego wersja startowa R-Drive Image wyświetla dysk USB jako tylko do odczytu, podczas gdy system Windows może na nim cokolwiek zapisywać.
Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:
* Podłącz dysk USB do komputera z systemem Windows i prawidłowo go odłącz za pomocą ikony Bezpieczne Usuwanie Sprzętu w menu zasobnika systemowego.
Czasami system Windows nie może prawidłowo odłączyć urządzenia USB i wyświetla komunikat "Generic Volume cannot be stopped right now. Try stopping the device again, later.". W takim przypadku
* Podłącz dysk USB do komputera z systemem Windows i wyłącz go, gdy dysk USB działa. Podczas zamykania system Windows MUSI prawidłowo odłączyć wszystkie podłączone urządzenia USB. To jest obowiązkowa procedura wyłączania.
Jeśli nadal to nie pomaga, oznacza to, że coś jest nie tak z systemem Windows na komputerze lub dyskiem USB.
Czasami uruchomienie komputera z systemem Windows 8 przy użyciu dysku startowego R-Drive Image może być niemożliwe. Dzieje się tak, ponieważ każdy komputer powinien używać tak zwanej procedury "Bezpiecznego Rozruchu", aby zachować zgodność z certyfikacją sprzętu Windows 8 firmy Microsoft. Krótko mówiąc, procedura ta zapobiega uruchamianiu komputera z dowolnym systemie operacyjnym, który nie jest podpisany cyfrowo odpowiednim podpisem cyfrowym. "Bezpieczny rozruch" ma zapobiegać nieautoryzowanym modyfikacjom sektora rozruchowego przez rootkity, wirusy, trojany i inne złośliwe oprogramowanie. Do tej pory tylko Windows 8, Windows Server 2012 i wybrane dystrybucje Linuxa obsługują tę funkcję. Jako efekt uboczny, zapobiega to również uruchomieniu większości płyt LiveCD, dysków ratunkowych (w tym R-Studio i R-Drive Image) oraz innych systemów operacyjnych.
Prawdopodobnie innym wymaganiem certyfikacji sprzętu Windows 8 jest umożliwienie użytkownikowi wyłączenia procedury Bezpiecznego Rozruchu. Ustawienia te można wykonać w systemie BIOS w opcjach rozruchu. Generalnie wystarczy włączyć obsługę Legacy w tych opcjach, ale czasami może to wymagać dodatkowych działań. Zapoznaj się z dokumentacją systemu, aby dowiedzieć się więcej o wyłączaniu/włączaniu bezpiecznego rozruchu.
Gdy bezpieczny rozruch jest wyłączony, powinno być możliwe uruchomienie komputera przy użyciu dysku startowego R-Drive Image t.
Pamiętaj, że należy ponownie włączyć tę funkcję po użyciu dysków startowych, ponieważ system Windows 8 lub Server 2012 może nie uruchomić się poprawnie bez włączonej funkcji bezpiecznego rozruchu.
Artykuły Dotyczące Odzyskiwania Danych
Artykuły dotyczące Prywatności na PC