Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
 • R-Drive Image
 • R-Drive Image Licencjonowanie
 • Niekomercyjne
 • Użytek Komercyjny
R-Drive Image Standalone

Licencja umożliwia Licencjobiorcy (użytkownikowi domowemu lub organizacji) obsługę jednego komputera osobistego lub stacji roboczej (NIE SERWERA) przez cały okres jego użytkowania i może być przeniesiona na inny komputer po wycofaniu lub wymianie obsługiwanego komputera. Licencja nie może być przenoszona między różnymi komputerami tam i z powrotem i być ponownie wykorzystana na komputerze, z którego została przeniesiona.

R-Drive Image Corporate

Licencja umożliwia Licencjobiorcy obsługę stacji roboczej lub SERWERA przez cały okres jej użytkowania i może zostać przeniesiona na inny komputer po wycofaniu lub wymianie obsługiwanego komputera. Licencja nie może być przenoszona między różnymi komputerami tam i z powrotem i być ponownie wykorzystana na komputerze, z którego została przeniesiona.

(wersja lokalna) R-Drive Image Technician

Licencja R-Drive Image Technician umożliwia licencjobiorcy (użytkownikowi domowemu lub organizacji) obsługę tylu komputerów ile jest wymagane, pod warunkiem, że oprogramowanie nie jest instalowane lub uruchamiane jednocześnie na większej liczbie komputerów niż liczba zakupionych licencji. Z jedną licencją technika możesz obsługiwać dowolną liczbę stacji roboczych lub serwerów w swojej sieci domowej lub organizacji, ale nie możesz duplikować oprogramowania i używać więcej niż jednej kopii oprogramowania. Oprogramowanie można tymczasowo zainstalować i/lub uruchomić na obsługiwanym komputerze, ale należy je usunąć, jeśli chcesz obsługiwać inny komputer. Jeśli masz kilku techników i chciałbyś obsługiwać więcej niż jeden komputer w tym samym czasie, powinieneś rozważyć zakup wielu licencji.

Wersja lokalna obsługuje zapisywanie utworzonych obrazów (plików kopii zapasowych) na dyski sieciowe, a także przywracanie zapisanych obrazów z dysków sieciowych, ale oprogramowanie musi być zainstalowane lub uruchomione na obsługiwanym komputerze. R-Drive Image Technician (wersja lokalna) nie daje możliwości obsługi komputera zdalnego.

R-Drive Image Commercial dla dostawców usług IT, producentów komputerów i integratorów systemów

Licencja daje dostawcom usług IT, integratorom systemów, konsultantom i monterom komputerów prawo do tworzenia kopii zapasowych, przywracania i wdrażania wielu maszyn na własne potrzeby lub dla swoich klientów. Jedna licencja umożliwia obsługę różnych urządzeń i systemów pamięci masowej poprzez zainstalowanie oprogramowania lub uruchomienie jego wersji startowej z nośników wymiennych, pod warunkiem, że licencjobiorca nie korzysta jednocześnie z więcej niż jednej kopii oprogramowania.

R-Drive Image OEM kit to opłacalny sposób, aby integratorzy systemów, konsultanci i monterzy komputerów mogli zapewnić swoim klientom niezawodne rozwiązanie do odzyskiwania systemu.

R-Drive Image OEM kit zawiera cztery różne komponenty.

 • R-Drive Image Commercial
 • R-Drive Image Kreator Nośników Odzyskiwania Systemu (R-Drive Image SRMC)
  Licencja przyznaje licencjobiorcy (integratorom systemów, konsultantom i monterom komputerów, itp.) niewyłączne prawo do tworzenia i dystrybucji nośników OEM do odzyskiwania systemu pod warunkiem, że każde z nich jest dystrybuowane wraz z w pełni zmontowanym systemem komputerowym lub sprzętem.
  "Nośnik odzyskiwania systemu OEM" oznacza dysk CD/DVD/USB/Napęd ZIP/Dowolny nośnik wymienny, który zawiera plik obrazu systemu i umożliwia przywrócenie plików systemowych, kluczy rejestru, zainstalowanych programów, itp. do stanu systemu komputera lub sprzętu, w jakim był on skonfigurowany przez licencjobiorcę.
  "Całkowicie zmontowany system komputerowy", zwany dalej "komputerem" oznacza system komputerowy składający się co najmniej z jednostki centralnej, płyty głównej, dysku twardego, zasilacza i obudowy.
  Licencja umożliwia tworzenie i dystrybucję nieograniczonej liczby nośników odzyskiwania systemu w nieograniczonej liczbie systemów bez dodatkowych opłat, pod warunkiem, że niezarejestrowana wersja R-Drive Image OEM jest preinstalowana na każdym rozproszonym komputerze, a ikona oprogramowania R-Drive Image znajduje się na pulpicie użytkownika końcowego.
  Jeśli z jakiegoś powodu licencjobiorca nie może wstępnie zainstalować wersji R-Drive Image OEM na rozproszonych komputerach, może zostać naliczona dodatkowa opłata w zależności od liczby rozproszonych OEM urządzeń/licencji do odzyskiwania systemu.
 • R-Drive Image Odzyskiwanie Systemu OEM
  licencja umożliwia użytkownikowi końcowemu (użytkownikowi domowemu lub organizacji) przywrócenie plików systemowych, kluczy rejestru, zainstalowanych programów, itp. do stanu, w którym system komputerowy lub sprzęt został skonfigurowany przez licencjobiorcę R-Drive Image SRMC (monter komputerów, integrator systemów, itp.)
 • R-Drive Image OEM
  Preinstalowana wersja zawiera 30-dniową licencję próbną. Wersja OEM jest dystrybuowana wyłącznie z w pełni zmontowanym systemem komputerowym i nie można jej pobrać bezpośrednio z R-TT. Okres próbny liczony jest od dnia pierwszej zakończonej procedury (tworzenie obrazu, odczyt obrazu, itp.). Użytkownicy wersji R-Drive Image OEM otrzymują 10% zniżki na licencję R-Drive Image Standalone.
Artykuły Dotyczące Odzyskiwania Danych
Artykuły dotyczące Prywatności na PC