Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
  • Dostęp do Poszczególnych Plików lub Folderów na Obrazie Dysku z Kopii Zapasowej

W przypadku tworzenia kopii zapasowych całych dysków twardych, dysków optycznych lub innych dysków logicznych tworzenie obrazu dysku jest jedną z najbezpieczniejszych, najbardziej wydajnych i niezawodnych metod. Obraz dysku to dokładna, sektor po sektorze replika dysku, dysku CD, DVD lub innego rodzaju nośnika. Obrazy dysków są zawarte w jednym pliku, który można skompresować i przechowywać na dysku twardym, dysku USB lub płycie CD lub DVD. W zależności od programu obrazy dysków mogą być zapisywane z rozszerzeniem .img, .cdr, .dmg, .iso i innymi. R-Drive Image, nasze narzędzie do klonowania dysków, używa komercyjnego zastrzeżonego formatu z rozszerzeniem .rdr.

Obrazy dysków można wykorzystać do całkowitego przywrócenia systemu po awarii, awarii systemu lub ataku wirusa. Obrazy dysków są również przydatne do wdrażania wielu stacji roboczych lub komputerów z dokładnie takimi samymi ustawieniami. Zamiast konfigurować każdy komputer jeden po drugim, można skonfigurować jeden system z żądanymi ustawieniami, utworzyć obraz z dysku systemowego komputera, a następnie wdrożyć go na innych komputerach. Obraz dysku jest również użyteczną alternatywą dla wysyłania fizycznych dysków CD lub DVD, umożliwiając programistom dystrybucję dysków instalacyjnych przez Internet.

Mimi iż większość programów traktuje obrazy dysków jako materiał źródłowy do przywracania systemu lub tworzenia kopii zapasowych, nie trzeba jednocześnie przywracać całego obrazu dysku. Na przykład R-Drive Image pozwala zamontować plik .rdr jako dysk wirtualny i kopiować z niego pliki pojedynczo bez przechodzenia przez długi proces przywracania systemu.

Załóżmy dla przykładu, że wdrożyłeś identyczny system w całym dziale IT przy użyciu obrazu dysku głównego. Następnie, powiedzmy, że sześć miesięcy później jedna z Twoich stacji roboczych cierpi na awarię systemu, która uszkadza niektóre ważne sterowniki drukarki. Wszystko inne w systemie działa dobrze, z wyjątkiem sterowników drukarek. Możesz przywrócić cały system z oryginalnego obrazu dysku głównego. Możesz też podłączyć obraz dysku jako dysk wirtualny i pobrać tylko potrzebne sterowniki drukarki. Wykonanie tego ostatniego zadania zajmuje tylko ułamek czasu.

R-Drive Image pozwala traktować obrazy dysków tak samo, jak dyski CD-ROM lub DVD-ROM. Można go zamontować jako dysk tylko do odczytu, do którego można uzyskać dostęp za pomocą Eksploratora Windows lub dowolnego innego narzędzia do eksploracji plików z wyjątkiem niedogodności związanych z nagrywaniem dysku lub klonowaniem danych na wymienne urządzenie magazynujące. Zobacz pomoc R-Drive Image, aby uzyskać szczegółowe informacje: Montowanie Obrazu jako Wirtualnego Dysku Logicznego

Podsumowując, obrazy dysków umożliwiają tworzenie dokładnych replik dysków systemowych oraz innych dysków lub nośników. Owe obrazy dysków można przywrócić, kopiując w ten sposób oryginalny system, który istniał w momencie tworzenia obrazu dysku. Alternatywnie można zamontować obraz dysku jako dysk wirtualny tylko do odczytu i uzyskiwać dostęp do plików jeden po drugim. Obie techniki są nieocenionymi narzędziami do odzyskiwania danych, administrowania systemami i dla zespołów wsparcia technicznego. R-Drive Image ułatwia tworzenie obrazów dysków, duplikowanie systemów z obrazu dysku oraz dostęp do plików z obrazu dysku.

Opinia o Drive Image
68 feedbacks
Rating: 4.6 / 5
I played with the free trial little realising that my saved image would come to the rescue several months later. I immediately purchased some licences and restored my system with ease. I am most satisfied with R-Drive. I like its clean and simple interface - it makes things easy.
I have been using R-Drive for many years, I trust my data to nothing else. The latest version has enabled me to do things I didn`t think possible in just a couple of clicks. Thanks r-tools!
Is there an ISO available for download so we can restore even though we no longer have a working Windows 10 machine anywhere in the building?
R-Drive Image is an awesome product that works flawlessly, every time.
Thanks
tried many backup products all failed and crashed. this backup made it easy and trouble free highly recomend it for simple easy use