Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
 • R-TT Warunki Korzystania ze Strony Internetowej


Nasze strony internetowe (Strony), które publikują link do niniejszych Warunków Użytkowania (Warunki), oferują oprogramowanie i usługi online (Usługi) świadczone przez R-Tools Technology Inc.(R-TT), korporację z Ontario, z zastrzeżeniem Twojej zgody na warunki określone poniżej.

Korzystanie z dowolnej strony internetowej na Stronach oznacza wiążącą akceptację niniejszych Warunków, w tym wszelkich wprowadzonych przez nas modyfikacji. Strona służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma na celu udzielania porad finansowych, prawnych ani inwestycyjnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z poniższych Warunków Użytkowania, nie korzystaj z tej Strony.

Niniejsze Warunki Użytkowania mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających tę Stronę, w tym naszych zarejestrowanych użytkowników, sprzedawców i dystrybutorów produktów i Usług R-TT

Mamy prawo, ale nie obowiązek, podjąć dowolne z poniższych działań według naszego wyłącznego uznania w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez wcześniejszego powiadomienia:

 • Ogranicz, zawieś lub zakończ swój dostęp do wszystkich lub dowolnej części naszych Usług, z wyjątkiem wszelkich Usług świadczonych zgodnie z oprogramowaniem EULA dla zarejestrowanych użytkowników naszego oprogramowania;
 • Zmień, zawieś lub zakończ swój dostęp do wszystkich lub dowolnej części naszych Usług, z wyjątkiem wszelkich Usług świadczonych zgodnie z oprogramowaniem EULA dla zarejestrowanych użytkowników naszego oprogramowania;
 • Odmów, zignoruj, przenieś lub usuń wszelkie materiały, które przesyłasz do naszych stron z dowolnego powodu;
 • Odrzuć, przenieś lub usuń treści dostępne w naszych stronach;
 • Dezaktywuj lub usuń swoje konta i wszystkie powiązane informacje oraz pliki na koncie, z wyjątkiem informacji związanych z zamówionym i płatnym oprogramowaniem i/lub usługami;
 • Ustal ogólne praktyki i ograniczenia dotyczące korzystania z naszych stron.

Jeśli zażądamy od Ciebie informacji rejestracyjnych, przekażesz nam prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje. Niezwłocznie zaktualizujesz swoje dane podane podczas rejestracji, aby były dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli wydamy Ci hasło, nie możesz go nikomu ujawniać. Nie możesz używać hasła innych osób. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich kont i haseł. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twoich haseł lub kont lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Zgadzasz się również opuścić swoje konta po zakończeniu każdej sesji. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć, jeśli nie zastosujesz się do tych wymagań.

Technologia i oprogramowanie stanowiące podstawę naszych stron i Usług jest własnością firmy R-TT, naszych podmiotów stowarzyszonych i naszych partnerów. Zgadzasz się nie kopiować, modyfikować, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, sprzedawać, cedować, rozpowszechniać, dokonywać inżynierii wstecznej, udzielać zabezpieczeń lub w inny sposób przenosić żadnych praw do technologii lub oprogramowania, na których opierają się nasze strony lub Usługi. Zgadzasz się nie modyfikować oprogramowania stanowiącego podstawę naszych stron w żaden sposób ani w formie ani nie używać zmodyfikowanych wersji takiego oprogramowania, w tym (bez ograniczeń) w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszych stron.

Nie ograniczając powyższego, zgadzasz się, że nie będziesz używać naszych stron do podejmowania jakichkolwiek z następujących działań:

 • Oczerniać, znieważać, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać prawa innych osób;
 • Publikuj, przesyłaj, wysyłaj mailowo, dystrybuuj lub rozpowszechniaj (łącznie "Przesyłaj") wszelkie nieodpowiednie, wulgarne, zniesławiające, naruszające prawa, obsceniczne, nieprzyzwoite lub niezgodne z prawem treści;
 • Przesyłanie plików zawierających wirusy, uszkodzone pliki lub inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą uszkodzić lub negatywnie wpłynąć na działanie komputera, stron internetowych, oprogramowania lub sprzętu lub innego sprzętu innej osoby;
 • Przesyłanie ankiet, konkursów, piramid, spamu, niechcianych materiałów reklamowych i promocyjnych lub łańcuszków;
 • Pobierz dowolny plik, o którym wiesz lub powinieneś wiedzieć, że nie można go legalnie uzyskać w taki sposób;
 • Podrabiaj lub usuwaj wszelkie przypisy autora, informacje prawne lub inne właściwe informacje lub zastrzeżone oznaczenia lub etykiety pochodzenia lub źródła oprogramowania lub innych materiałów;
 • Ogranicz lub uniemożliw innym użytkownikom korzystanie z dowolnego obszaru publicznego naszej Strony;
 • Ingerencja lub zakłocanie działania naszej strony internetowej;
 • Podrabiaj nagłówki i manipuluj identyfikatorami lub innymi danymi w celu ukrycia pochodzenia jakichkolwiek treści przesyłanych za pośrednictwem naszych stron lub manipuluj swoją obecnością na naszej Stronie;
 • Podejmowanie jakichkolwiek działań, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszego serwera/sprzętu;
 • Angażuj się w jakiekolwiek nielegalne działania.

Zgadzasz się korzystać z naszych forów, społeczności i/lub narzędzi do przesyłania wiadomości lub komunikacji (zwanych łącznie "Forami") wyłącznie w celu wysyłania i odbierania wiadomości oraz materiałów, które są właściwe i związane z danym forum.

Jeśli wybierzesz nazwę użytkownika, która według naszego wyłącznego uznania jest obsceniczna, nieprzyzwoita, obraźliwa lub może w inny sposób narazić nas na publiczne zdyskredytowanie lub pogardę, zastrzegamy sobie prawo, bez wcześniejszego powiadomienia, do automatycznej zmiany nazwy użytkownika, usunięcia Twoich postów z naszych stron, odmowy dostępu do Strony lub dowolnej kombinacji tych opcji.

Nieautoryzowany dostęp do naszej Strony stanowi naruszenie niniejszych Zasad i Warunków oraz naruszenie prawa. Zgadzasz się nie uzyskiwać dostępu do naszych stron w żaden inny sposób niż za pośrednictwem interfejsu udostępnionego przez R-TT w celu uzyskania dostępu do naszych stron. Zgadzasz się nie używać żadnych zautomatyzowanych środków, w tym między innymi agentów, robotów, skryptów lub pająków, w celu uzyskiwania dostępu, monitorowania lub kopiowania jakiejkolwiek części naszych stron, z wyjątkiem tych zautomatyzowanych środków, które zostały przez nas zatwierdzone z wyprzedzeniem i na piśmie.

Korzystanie z naszych stron podlega obowiązującym przepisom i procedurom prawnym. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza naszego prawa do przestrzegania żądań lub wymagań organów rządowych, sądowych i organów ścigania związanych z korzystaniem z naszych stron.

Zrzeczenie się Gwarancji

KORZYSTASZ Z TEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO. INFORMACJE I PRODUKTY LUB USŁUGI OFEROWANE PRZEZ R-TT I PODMIOTY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ STRONY SĄ DOSTARCZANE "TAKIMI JAKIMI SĄ", BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB PRZYDATNOŚCI DOROZUMIANEJ. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI W NIEKTÓRYCH RODZAJACH UMÓW, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ DO CIEBIE ZASTOSOWANIA.

Niniejsza strona internetowa może zawierać materiały do pobrania opracowane przez podmiot trzeci, a także linki do stron zewnętrznych. R-TT nie ponosi odpowiedzialności i nie ma kontroli nad treścią takich materiałów do pobrania lub stron zewnętrznych. Rozumiesz, że R-TT nie może i nie gwarantuje, że pliki lub oprogramowanie dowolnego rodzaju lub z dowolnego źródła, dostępne do pobrania za pośrednictwem tej strony, będą wolne od infekcji lub wirusów, robaków, koni trojańskich lub innego kodu lub wad, które wykazują właściwości zanieczyszczające lub niszczące.

Ograniczenie Odpowiedzialności

R-TT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia spowodowane, w tym między innymi, awarią działania, błędem, zaniechaniem, przerwaniem, defektem, opóźnieniem w działaniu transmisji, wirusem komputerowym lub awarią linii. R-TT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia, w tym między innymi szkody szczególne lub duże, które wynikają z użycia lub niemożności użycia materiałów z tej strony, nawet jeśli doszło do zaniedbania R-TT lub upoważniony przedstawiciel R-TT został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód lub gdy doszło do obu tych rzeczy. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do Ciebie w zakresie, w jakim obowiązujące prawo może nie zezwalać na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne. Całkowita odpowiedzialność R-TT wobec użytkownika za wszelkie straty, szkody i roszczenia (kontraktowe, deliktowe (w tym między innymi zaniedbanie) lub inne) nie będzie większa niż kwota, którą zapłaciłeś za dostęp do tej strony.

Rekompensata

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić R-TT, członków jej kierownictwa, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców i wszelkich zewnętrznych dostawców informacji lub usług dla Strony przed wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wynikającymi z naruszenia niniejszych Warunków.

Poufność i Prywatność

Wszystkie informacje, które zbieramy od Ciebie, takie jak informacje o rejestracji i karcie kredytowej, podlegają naszej polityce prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą pełną polityką prywatności.

Informacja o prawach autorskich

O ile nie postanowiono inaczej, R-TT jest właścicielem wszystkich treści zawartych na tej Stronie, w tym między innymi informacji, materiałów, tekstu, grafiki, projektu Strony oraz ich wyboru, ułożenia i rozmieszczenia (łącznie "Treść"). Treść jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami Kanady oraz innych krajów i nie może być wykorzystywana do jakichkolwiek celów komercyjnych ani kopiowana, rozpowszechniana, wyświetlana, modyfikowana, powielana, wykonywana, publikowana, lub poddawana inżynierii wstecznej w całości lub w części bez uprzedniego pisemnego zezwolenia R-TT.

Różne

Niniejsze Zasady i Warunki podlegają prawu obszaru Ontario i prawu Kanady, bez względu na jakiekolwiek inne prawa, które mogą z tymi prawami kolidować. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Zasad i Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za odłączone od niniejszych Zasad i Warunków i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność jakichkolwiek innych postanowień.