Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
Obraz dysku i kopia zapasowa dla systemu Windows

R-Drive Image to potężne narzędzie umożliwiające tworzenie plików obrazów dysków do celów tworzenia kopii zapasowych lub powielania. Plik obrazu dysku zawiera dokładną kopię bajt po bajcie dysku twardego, partycji lub dysku logicznego i może być tworzony z różnymi poziomami kompresji w trakcie działania bez zatrzymywania systemu operacyjnego Windows, a zatem bez przerywania działania. Te pliki obrazów dysków można następnie przechowywać w różnych miejscach, w tym na różnych nośnikach wymiennych, takich jak dyski CD-R(W)/DVD, dyski Iomega Zip lub Jazz, itp.

Używając R-Drive Image, możesz całkowicie i szybko przywrócić system po dużej utracie danych spowodowanej awarią systemu operacyjnego, atakiem wirusa lub awarią sprzętu.

R-Drive Image to jedno z najlepszych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii, które zapobiega utracie danych po krytycznej awarii systemu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY R-DRIVE IMAGE
Zaawansowane Obrazowanie Dysku
Zaawansowane obrazowanie dysków i plików
Zaawansowane Przywracanie Obrazu
Zaawansowane Przywracanie Obrazu
Kopiowanie z Dysku na Dysk
Kopiowanie z Dysku na Dysk
Zaawansowany Menadżer Partycji
Menedżer Partycji
Program szeregujący
Program szeregujący
Bezobsługowe Akcje i Skrypty
Bezobsługowe Akcje i Skrypty
Wersja Startowa
Wersja Startowa
Szeroki Zakres Obsługiwanych Systemów Plików
Szeroki Zakres Obsługiwanych Systemów Plików
Obsługa Najpopularniejszych Schematów Partycji
Obsługa Najpopularniejszych Schematów Partycji

R-Drive Image tworzy obrazy w locie, to znaczy bez konieczności ponownego uruchamiania systemu Windows. Pliki obrazów można zapisywać w dowolnych miejscach przechowywania widocznych przez system hosta, w tym na dyskach wymiennych i sieciowych.

Pliki R-Drive Image mogą zawierać obrazy całych dysków twardych, poszczególnych partycji, pojedynczych plików, a nawet kilku niepowiązanych obiektów dyskowych. Dane w takich plikach mogą być kompresowane, chronione hasłem i szyfrowane, komentowane oraz dzielone na kilka plików. R-Drive Image używa migawek woluminów do tworzenia spójnych obrazów dysków w określonym momencie. Pliki obrazów można sprawdzić pod kątem błędów, aby zapewnić pełną integralność danych. Sprawdzanie takie można przeprowadzić zarówno dla już istniejących, jak i nowych obrazów automatycznie po ich utworzeniu.

Dodatkowo do jego natywnego formatu obrazu .rdr i natywnych dla Windows wirtualnych dysków VHD/VHDX, licencje Komercyjny Corporate, Technician i OEM kit mogą tworzyć pliki obrazu w formatach VMDK i VDI powszechnie używanych w maszynach wirtualnych.

R-Drive Image przywraca obrazy lub pojedyncze pliki i foldery z obrazów na oryginalne dyski, nowe dyski, dowolne inne partycje, a nawet sprawnie zwalnia miejsce na dysku twardym. Przywracane partycje można zmieniać, a istniejące partycje można usuwać i/lub skasować, przenosić lub zmieniać ich rozmiar. Całe obrazy dysku twardego można przywrócić na inny dysk, zmniejszając/rozszerzając tak jak jest to niezbędne.

Aby przywrócić system i inne zablokowane partycje, R-Drive Image można uruchomić do jego wersji startowej bezpośrednio z systemu Windows lub przy użyciu oddzielnego startowego pendrive'a USB lub dysku CD/DVD.

Wszystkie licencje R-Drive Image pozwalają na przywracanie natywnych obrazów .rdr, natywnych dla Windows obrazów VHD/VHDX i obrazów DMG. Licencje Corporate i Technician przywracają również obrazy VMDK i VDI, podczas gdy licencja Komercyjna i OEM kit dodatkowo wspierają obrazy E01 i AFF.

R-Drive Image może klonować dyski, czyli konwertować jeden dysk na inny, kopiując dane z dysku źródłowego na docelowy. Nie tylko dyski twarde, gdyż może również kopiować dane z jednej lub kilku partycji na jednym dysku twardym na inny dysk twardy. Można zmieniać rozmiar kopiowanych partycji, a istniejące partycje można usuwać i/lub kasować, przenosić lub też zmieniać ich rozmiar. Jest to niezbędna funkcja do migracji całego systemu na inny dysk twardy.

Elastyczny Menadżer Partycji wykonuje najbardziej typowe operacje zarządzania dyskami: Usuwanie, czyszczenie, tworzenie i zmianę rozmiaru partycji. Całe dyski twarde można bezpiecznie wymazać i wyczyścić przed utylizacją lub przeniesieniem, aby uniknąć wycieku poufnych danych.

Większość zadań tworzenia kopii zapasowych dysków można zaplanować tak, aby były uruchamiane bez nadzoru przez określony czas. Na przykład możesz zrobić tak, aby R-Drive Image automatycznie tworzył kopię zapasową komputera poza godzinami pracy. Co więcej, takie zadania mogą być bardzo złożone, aby tworzyły się spójne dla danych i zajmujące mało miejsca zestawy kopii zapasowych. Wbudowany harmonogram ma bardzo wszechstronną i elastyczną kontrolę nad czasem, w którym takie zadania mają zostać uruchomione. Raporty z działań mogą być wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail, a programy zewnętrzne mogą być uruchamiane po wykonaniu każdego zadania. Każde zadanie można uruchomić ręcznie poza ich uruchamianiem się w zaplanowanym czasie.

Dla często powtarzających się akcji dyskowych niewymagających nadzoru można tworzyć złożone skrypty. Skrypty te mogą być wykonywane z wiersza poleceń lub zawarte w plikach poleceń. Obsługiwane są skrypty do tworzenia nowego pliku obrazu, dołączania danych do istniejącego, przywracania danych z obrazu, sprawdzania obrazu i łączenia/rozłączania obrazów jako wirtualnych dysków logicznych. Skrypty można tworzyć ręcznie lub z interfejsu użytkownika R-Drive Image.

Wersja startowa R-Drive Image wykonuje wszystkie operacje dyskowe, które wykonuje wersja dla systemu Windows, z wyjątkiem zaplanowanych akcji i skryptów, ale przede wszystkim jest używana do przywracania danych na dyskach systemowych i innych zablokowanych dyskach oraz do obsługi urządzeń innych niż te oparte na Windowsie. Obsługuje uruchamianie UEFI (w tym komputery Mac), szeroką gamę urządzeń sprzętowych (wyświetl listę) oraz transfer danych przez sieć Microsoft (protokół CIFS). Można utworzyć dwa typy wersji startowych: systemy oparte na Linuxie oraz systemy oparte na WindowsPE. Te wersje można tworzyć bezpośrednio z wersji Windows i mieszczą się na małym pendrive'ie USB lub CD/DVD.

R-Drive Image obsługuje FAT/exFAT, NTFS, ReFS / ReFS2+ (Odporny System Plików, Windows 2012/2016 Server), HFS/HFS+/APFS, warianty Little i Big Endian UFS1/UFS2 (FreeBSD/OpenBSD/NetBSD/Solaris ) oraz Ext2/Ext3/Ext4 FS (Linux).

Może zmieniać rozmiar partycji NTFS, FAT, HFS/HFS+.

R-Drive Image może wykonywać obrazowanie/kopiowanie/przywracanie nieprzetworzonych danych w przypadku dysków z nierozpoznawalnymi systemami plików.

Wsparcie dla
- Podstawowe (MBR), GPT, BSD (UNIX), schematy układu partycji APM (Mapa partycji Apple);
- Woluminy dynamiczne, Przestrzenie Dyskowe Windows (Windows 2000 -2022/8.1/10/11);
- Oprogramowanie Apple RAID, CoreStorage, File Vault i Fusion Drive;
- Menadżer Woluminów Logicznych Linux (LVM/LVM2) oraz macierze RAID mdadm;

Pełna obsługa układów partycjonowania Basic(MBR) i GPT. R-Drive Image może tworzyć dyski Basic/GPT, zmieniać ich rozmiar i zmieniać układ partycji podczas operacji kopiowania/przywracania.

Obsługa automatycznej zmiany rozmiaru dysków dynamicznych.

WIĘCEJ FUNKCJI
 • Prosty interfejs kreatora. Prawie wszystkie działania można określić kilkoma kliknięciami myszy, nie są wymagane żadne szczegółowe umiejętności zarządzania komputerem.
 • Wielojęzyczny interfejs użytkownika: Angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, portugalski, chiński tradycyjny i uproszczony oraz japoński.
 • Pomoc dla ostrzeżeń S.M.A.R.T.. Jeśli dysk twardy jest narażony na awarię sprzętu, jego S.M.A.R.T. (Samo-Monitorowanie, Analiza i Technologia Raportowania) wyświetla specjalne ostrzeżenia. R-Drive Image wyświetla takie ostrzeżenia i dołącza je do wysyłanych maili.
 • Kopia zapasowa pojedynczych plików. Pojedyncze pliki mogą być zapisywane w plikach obrazów lub po prostu kopiowane do wyznaczonego folderu. Pliki są kopiowane różnicowo (kopiowane są tylko zmienione pliki). Jeśli jest to określone, pliki usunięte w lokalizacji źródłowej są również usuwane w lokalizacji docelowej. Tryb wsadowy: Zaawansowane filtrowanie plików ułatwiające znalezienie i oznaczenie plików. Filtry plików mogą być tworzone za pomocą graficznego interfejsu użytkownika lub pisane ręcznie.
 • Wsparcie dla usług chmurowych. Pliki obrazu mogą być zapisywane w różnych usługach chmurowych i przywracane z powrotem do lokalnego systemu. Obsługiwane są Google Drive®, Microsoft OneDrive® i Dropbox®.
 • Replikacja obrazów. Wielokrotne kopie tego samego obrazu są zapisywane podczas jednego procesu tworzenia obrazu. Jedna kopia pliku obrazu jest tworzona w lokalizacji pierwotnej, a następnie plik jest replikowany do innych lokalizacji. Wielokrotne kopie pojedynczego pliku obrazu znacznie poprawiają bezpieczeństwo obrazu.
 • Schematy rotacji (dalszy rozwój zestawów kopii zapasowych): Zestawy plików (zazwyczaj składające się z pełnego obrazu i różnicowych/przyrostowych kopii zapasowych) traktowane są jako pojedyncze jednostki. Jednostki te są przechowywane przez określony czas, a następnie zastępowane nowszymi zgodnie z określonymi zasadami. Schematy rotacji równoważą potrzeby w zakresie przechowywania i przywracania danych z ilością miejsca używanego do przechowywania kopii zapasowych. Obsługiwane są predefiniowane i niestandardowe schematy rotacji. Dostępne są niestandardowe schematy rotacji w licencjach Corporate, Technician, Komercyjnej i OEM kit.
 • Montowanie dysków wirtualnych umożliwia montowanie utworzonych plików obrazów jako dysków wirtualnych tylko do odczytu, a wszystkie pliki na takich dyskach są dostępne dla systemu Windows i innych aplikacji.
 • Szczegółowe i uniwersalne logi dostępne bezpośrednio z interfejsu użytkownika.
 • Masowe wdrażanie systemu: R-Drive Image może służyć do konfigurowania wielu identycznych komputerów. Gdy jeden komputer jest w pełni skonfigurowany, jego obraz dysku można utworzyć, a następnie wdrożyć na wszystkich innych komputerach w celu zmniejszenia czasu i kosztów.
 • Odzyskiwanie Systemu OEM (dysk odzyskiwania systemu) jest częścią R-Drive Image OEM kit do uruchamiania oprogramowania z dysków startowych (rozruchowych) i przywracania uszkodzonego systemu komputerowego do ustawień fabrycznych (montażowych). Może to być również napęd CD, DVD, USB, ZIP lub inne wymienne urządzenie do przechowywania.
Artykuły Dotyczące Odzyskiwania Danych
Artykuły dotyczące Prywatności na PC
Opinie
PCWorld techradar PCWorld filecluster
Opinia o Drive Image
68 feedbacks
Rating: 4.6 / 5
I played with the free trial little realising that my saved image would come to the rescue several months later. I immediately purchased some licences and restored my system with ease. I am most satisfied with R-Drive. I like its clean and simple interface - it makes things easy.
I have been using R-Drive for many years, I trust my data to nothing else. The latest version has enabled me to do things I didn`t think possible in just a couple of clicks. Thanks r-tools!
Is there an ISO available for download so we can restore even though we no longer have a working Windows 10 machine anywhere in the building?
R-Drive Image is an awesome product that works flawlessly, every time.
Thanks
tried many backup products all failed and crashed. this backup made it easy and trouble free highly recomend it for simple easy use
Microsoft OneDrive® is a trademarks of the Microsoft group of companies.
Dropbox® is a trademark of Dropbox, Inc.
Google Drive® is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.