Wij zijn toegewijd aan het leveren van snelle, efficiënte en betaalbare software oplossingen die nieuwe standaarden zetten in de software ontwikkeling industrie.
  • Computerherstel en Systeemherstel

Computercrashes zijn tijdrovend, kostbaar en onvermijdelijk. Om de complexiteit en frustraties van het verhelpen van een systeemfout te verlichten, leveren de meeste fabrikanten nu een systeemherstelschijf bij elke machine. Deze schijven zijn relatief snel en effectief in het herstellen van een systeem naar de oorspronkelijke staat. Dit laat beheerders en gebruikers echter achter met een in wezen "schone lei" waarbij alle gebruikersgegevens, programma-instellingen, bladwijzers, documenten en andere belangrijke bestanden zijn gewist. Het opnieuw configureren van jouw systeem kost extra tijd, maar een nog belangrijker uitdaging is het herstellen van jouw verloren gegevens. Beschadigde harde schijven kunnen tot op zekere hoogte worden geborgen - en hoe groter de schijf, hoe langer het duurt. Maar steevast zijn sommige sectoren onherstelbaar beschadigd of beschadigd, wat betekent dat sommige van jouw gegevens voor altijd verloren kunnen gaan.

Het hele proces van het herstellen van verloren gegevens, het herstellen van een systeem naar de oorspronkelijke staat en het helemaal opnieuw configureren kan leiden tot uren of zelfs dagen aan productiviteitsverlies. De beste manier om het rampzalige verlies van tijd en geld door een systeemcrash te beperken, is door regelmatig een back-up te maken van het computersysteem, samen met de meest kritieke projectbestanden en gegevens. Werken vanaf een back-up beschermt niet alleen jouw waardevolle gegevens, maar stelt je ook in staat om het schijfherstelproces te omzeilen, wat het meest intensieve onderdeel is van het herstellen van een systeem. In dit artikel wordt uitgelegd hoe je R-Drive Image gebruikt om regelmatig back-ups te maken waarmee je jouw systeem en belangrijke gegevens na een systeemcrash snel en veilig kunt herstellen.

R-Drive Image Functies voor computerback-up:
* Gebruiksvriendelijke wizardinterface. De gebruikersinterface in wizard-stijl helpt je verder door het hele proces, waardoor zowel routinematige als complexe gegevensback-ups ongelooflijk eenvoudig worden. De taakgerichte wizard zorgt ervoor dat met alle belangrijke parameters rekening wordt gehouden, zelfs als een gebruiker niet zeker weet wat ze allemaal betekenen.
* Ondersteuning voor meerdere back-upmediaformaten. Kies uit externe USB, flashgeheugenkaart, CD of DVD; Vooral handig voor netbooks, die meestal geen optische schijfstations hebben. De back-ups van de thumbdrive zijn nu groot genoeg voor zowel de opstartschijf als het back-up kopiebestand, zodat het systeem onderweg snel kan worden hersteld.
* Tijd- en ruimtebesparende functies. Differentiële en incrementele back-ups, compressie van kopie-bestanden en andere functies helpen om de benodigde schijfruimte laag te houden en back-ups snel te maken, zonder afbreuk te doen aan de consistentie van de gegevens voor opslag op lange termijn.
* Toegang tot individuele bestanden en mappen die zijn opgeslagen in een kopiebestand. Schijfkopiebestanden kunnen worden aangekoppeld als alleen-lezen stations die toegankelijk zijn voor Windows Explorer of andere hulpmiddelen voor bestandsverkenning.

Voordat je begint, moet je ervoor zorgen dat R-Drive Image al op jouw computer is geïnstalleerd en geregistreerd.

Het systeemherstelproces bestaat uit drie stappen. De eerste twee stappen moeten vooraf worden uitgevoerd, voordat een mogelijke crash optreedt:

  1. Maak een opstartschijf. Dit wordt gebruikt om de computer te starten om de systeemschijf te herstellen van een kopiebestand.
  2. Maak een back-up van de systeemschijf naar een kopiebestand.
  3. Na een crash kan het systeem worden gestart met behulp van de opstartschijf en vervolgens worden hersteld vanaf het back-upkopiebestand.

Maak een opstartdiskette
(Meer informatie is beschikbaar in de R-Drive Image help: Create Startup Disk.
Opstartschijven kunnen worden geschreven naar een verwisselbaar USB-station of een CD- of DVD-schijf. Voor deze zelfstudie gebruiken we een USB-flashstation.

1. Sluit een FAT/FAT32-geformatteerde USB-flashdrive aan. Opmerking: Bestaande gegevens op het apparaat worden niet overschreven.

2. Selecteer Opstartschijf maken in het Actieselectie-paneel.
Actie Selectiepaneel.
Klik op de afbeelding om te vergroten

3. Kies jouw doelschijf in het paneel Opstartschijven maken. Klik op Volgende.
Paneel Opstartschijven maken
Klik op de afbeelding om te vergroten

4. Klik op de knop Start op het paneel Volledige bewerkingslijst
Volledige bewerkingslijst
Klik op de afbeelding om te vergroten

R-Drive Image begint met het maken van de opstartschijf op het geselecteerde USB-station. Als het klaar is, zie je een bericht waarin staat dat de opstartschijf met succes is gemaakt.

Maak een back-up van de systeemschijf naar een kopiebestand
(Meer informatie is beschikbaar in de R-Drive Image-help: Create an Image).

1. Klik in het deelvenster Actie selecteren op Een kopie maken.
Actie Selectiepaneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

2. Selecteer de hele schijf in het paneel Selecteer schijf(ven) om een kopie te maken.
Selecteer schijf(ven) om een kopie te maken
Klik op de afbeelding om te vergroten

3. Geef een bestemming en bestandsnaam op voor het kopiebestand in het paneel Bestemming van nieuwe kopie kiezen. In dit voorbeeld slaan we de systeemschijfkopieën op de externe USB-drive met het label Image op.
Kies bestemming van nieuwe kopie paneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

Als er al een kopiebestand bestaat in de door jouw geselecteerde map, wordt de optie Kopieermodus weergegeven. Je kunt het bestaande kopiebestand vervangen (overschrijven) door een nieuw bestand of wijzigingen aan de bestaande kopie toevoegen.
Paneel Kopieermodus
Klik op de afbeelding om te vergroten

Opties voor Kopieermodus

Differentieel Bijgevoegde wijzigingen zijn die tussen de opgeslagen volledige kopie en de huidige status. Als er geen volledige kopie is, wordt deze in plaats daarvan gemaakt. Differentiële bestanden werken als zelfstandige back-ups - er is slechts één differentieel bestand nodig bij het herstellen van gegevens. Elk differentieel bestand herstelt jouw gegevens volledig naar de huidige staat op het moment van de back-up.
Stapsgewijs Bijgevoegde wijzigingen zijn die tussen de laatst opgeslagen wijzigingen en de huidige status. Als er geen volledige kopie is, wordt deze in plaats daarvan gemaakt. Incrementele bestanden zijn afhankelijk van alle eerdere back-ups - je hebt alle incrementele en differentiële back-upbestanden nodig die zijn gemaakt tot aan de instantie waarnaar je wilt herstellen.
Vol Alle gegevens in het kopiebestand worden vervangen door de huidige.

Opmerking: als je alleen een back-up wilt maken van de laatste instantie, gebruik je de optie Differentieel en verwijder je alle eerdere differentiële bestanden om de bestandsgrootte klein te houden. Als je van plan bent alle instanties te behouden, gebruik je de optie Incrementeel voor de kleinste bestandsgrootte.

Belangrijk: Als een differentieel bestand is beschadigd, worden alleen de gegevens voor dat exemplaar beschadigd. Aan de andere kant, als een incrementeel bestand beschadigd is, zullen alle volgende back-upinstanties ook beschadigd raken tot de volgende volledige of differentiële back-up, aangezien incrementele bestanden afhankelijk zijn van eerdere back-upbestanden.

4. Configureer indien nodig jouw instellingen in het paneel Kopie Opties en klik op de knop OK. Zie hieronder voor een uitleg van de kopie opties.
Paneel Kopie Opties
Klik op de afbeelding om te vergroten

Kopie Opties

Kopie compressieniveau Je kunt de kopiegegevens comprimeren om de bestandsgrootte te verkleinen. Hogere kopiecompressieverhoudingen zorgen voor kleinere bestandsgroottes, maar de verwerking duurt langer, terwijl lagere kopiecompressieverhoudingen sneller verwerken maar grotere bestanden opleveren.
Gesplitste kopie formaat Kies Automatisch om Windows te laten beslissen hoe het kopiebestand wordt gesplitst volgens het bestandssysteem op de doelschijf. Je kunt ook de splitsingsgrootte specificeren of de optie Vast selecteren om een ​​vooraf ingestelde splitsingsgrootte te kiezen op basis van het type apparaat of verwijderbare opslag die je gebruikt.
Wachtwoord beveiliging U kunt jouw kopiebestand beveiligen met een wachtwoord. Opmerking: deze functie biedt een relatief matige bescherming tegen conventionele ongeoorloofde toegang.
Kopie omschrijving U kunt een tekstbeschrijving aan de kopie toevoegen voor annotatie. De maximale lengte van de beschrijving is 255 tekens.
Valideer de kopie wanneer voltooid Selecteer deze optie als je wilt dat R-Drive Image verifieert dat de nieuw gemaakte bestandskopie met succes en zonder fouten is gemaakt. Dit kan handig zijn voor het opslaan van kopiebestanden met kritieke gegevens. Houd er rekening mee dat deze bewerking extra tijd vereist.
Computer afsluiten wanneer voltooid Selecteer deze optie als je wilt dat R-Drive Image jouw computer afsluit wanneer de kopie is gemaakt.

5. Configureer indien nodig jouw instellingen in het paneel Back-upopties en klik op de knop OK.
Paneel met back-up opties
Klik op de afbeelding om te vergroten

Back-up opties

Snapshot providers Een snapshotprovider is een service die R-Drive Image gebruikt om de schijfinhoud te lezen tijdens het maken van de kopie. R-Drive Image gebruikt de snapshot providers in de volgorde die op het tabblad is gespecificeerd. Als het de eerste geselecteerde niet gebruikt, zal het proberen de tweede te gebruiken, enzovoort.
Windows Volume Snapshot service Als dit selectievakje is ingeschakeld, zal R-Drive Image proberen de standaard snapshot-provider van Windows te gebruiken. Deze snapshotprovider kan systeemtoepassingen laten weten dat er een snapshot wordt gemaakt. Als deze optie is geselecteerd, worden de bestanden pagefile.sys en hibernate.sys uitgesloten van de kopie van de systeemschijf en maakt Windows ze helemaal opnieuw tijdens de eerste keer opstarten.
R-TT Volume Snapshot Service Als dit selectievakje is ingeschakeld, zal R-Drive Image proberen de R-TT snapshot-provider te gebruiken. Deze snapshotprovider kan systeemtoepassingen niet laten weten dat er een snapshot wordt gemaakt.
Systeemtoepassingen op de hoogte stellen Als dit selectievakje is ingeschakeld, zal de snapshotprovider de systeemtoepassingen laten weten dat er een snapshot wordt gemaakt. Deze optie is alleen beschikbaar voor snapshotproviders die deze functie ondersteunen.
Proces prioriteit Deze opties specificeren hoeveel computerbronnen R-Drive Image zal verbruiken tijdens een back-upproces.
Prioriteit back-upproces Specificeert de prioriteit van het back-upproces. Vergelijkbaar met deze gespecificeerd in Windows Taakbeheer.
CPU-cores gebruiken Specificeert hoeveel processorcores R-Drive Image zal gebruiken voor het back-upproces.
I/O-snelheid beperken Specificeert de snelheidslimieten voor het lezen/schrijven van gegevens van/naar schijven
Lees limiet De begrenxing voor het lezen van de bronschijf
Schrijf beperking De begrenzing voor het schrijven naar de doelschijf
Back-up van AUX-toepassingen R-Drive Image kan applicaties laten draaien voor en na alle back-upbewerkingen. Houd er rekening mee dat deze toepassingen een 0 exit-code moeten retourneren. Als je niet zeker weet wat dit betekent, laat je deze velden leeg.
Voor Hiermee kun je een toepassing kiezen voor R-Drive Image die moet worden uitgevoerd voordat de back-upbewerkingen beginnen. Als je meerdere toepassingen moet starten, kun je een opdrachtbestand gebruiken. Voorbeeld: "cmd.exe /c example.bat"
Na Hiermee kun je een toepassing kiezen voor R-Drive Image die moet worden uitgevoerd nadat de back-upbewerkingen zijn voltooid. Als je meerdere toepassingen moet starten, kun je een opdrachtbestand gebruiken. "cmd.exe /c example.bat"
Momentopname AUX-toepassingen R-Drive Image kan applicaties laten draaien voor en na het nemen van de snapshot van een of meerdere volumes. Houd er rekening mee dat deze toepassing een 0 exit-code moet retourneren. Laat deze velden leeg bij twijfel.
Voor Een applicatie R-Drive Image wordt uitgevoerd voordat de snapshot van een of meerdere volumes wordt gemaakt. Als je meerdere toepassingen moet starten, kun je een opdrachtbestand gebruiken. "cmd.exe /c example.bat"
Na Een applicatie R-Drive Image wordt uitgevoerd nadat de snapshot van een of meerdere volumes is gemaakt. Als je meerdere toepassingen moet starten, kun je een opdrachtbestand gebruiken. "cmd.exe /c example.bat"
Negeer schijfleesfouten (slechte sectoren) Als dit selectievakje is ingeschakeld, negeert R-Drive Image mogelijke leesfouten wanneer het gegevens uit beschadigde sectoren probeert te lezen.
R-Drive Image werkt met schijven met beschadigde sectoren op de volgende manier:
Het leest een bepaald deel van de schijf (vooraf gedefinieerd door Windows) en
* Als leesfouten worden genegeerd, wordt het hele deel met slechte sectoren gevuld met nullen.
* Als leesfouten niet worden genegeerd, leest R-Drive Image dat onderdeel sector voor sector en toont een waarschuwingsbericht voor elke beschadigde sector met twee opties: sla de sector over of probeer het opnieuw te lezen . In dit geval worden alleen de beschadigde sectoren gevuld met nullen, maar dat vereist handmatige acties en vertraagt ​​het kopieproces extreem.
Houd er rekening mee dat R-Drive Image is ontwikkeld voor het werk met normaal functionerende schijven. Als je een defecte schijf moet kopiëren, gebruik je R-Studio, een hulpprogramma voor gegevensherstel. Het heeft meer bedieningselementen voor kopiebewerking en kan R-Drive Image-compatibele kopieën maken, zelfs in de demo-modus, dat wil zeggen, zonder te registreren.

Je kunt deze instellingen ongewijzigd laten als je een eenvoudige back-up van de systeemschijf gaat maken.

6. Controleer of de informatie in het paneel Totaal aantal bewerkingen correct is en klik op de knop Start.
Paneel met lijst totale bewerkingen
Klik op de afbeelding om te vergroten

R-Drive Image begint met het maken van het kopiebestand.
Verwerkingspaneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

De voortgangsbalk toont de voortgang van de huidige bewerking en het algehele proces. Wanneer het proces is voltooid, krijg je een melding dat de kopie met succes is gemaakt.

Herstel het systeem vanaf een back-upimagebestand
(Meer informatie is beschikbaar in de R-Drive Image help: Gegevens van een Kopie Herstellen.)
Alleen de opstartversie van R-Drive Image kan worden gebruikt om de systeemschijf van een computer te herstellen.

1. Zorg ervoor dat het eerste opstartapparaat in het systeem-BIOS het vereiste station is. Raadpleeg de documentatie van de computer voor details.

2. Sluit de externe USB-drive aan op de opstartversie van R-Drive Image en zet jouw machine aan. De volgende tekst verschijnt op het scherm:
Computer opstarten
Klik op de afbeelding om te vergroten

Vervolgens wordt R-Drive Image gestart. Het eerste scherm dat je ziet, is de licentieovereenkomst.
Licentieovereenkomst
Klik op de afbeelding om te vergroten

3. Lees de licentieovereenkomst en klik op Akkoord of druk op de Enter-toets op het toetsenbord. Dit brengt je naar het paneel Selecteer een actie.
Selecteer een actiepaneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

Navigeer door het programma met behulp van de muis of het toetsenbord. Gebruik de Tab-toets om te schakelen tussen de bedieningsgebieden en de pijltoetsen om opties binnen de bedieningsgebieden te selecteren. Druk op de Enter-toets om de geselecteerde knop te activeren.

4. Klik op Kopieh Herstellen.
Herstellen vanaf een Kopie
Klik op de afbeelding om te vergroten

5. Kies in het paneel Kopie selecteren de back-upschijf (de externe USB-drive). Dit is het kopiebestand waaruit de systeemschijf wordt hersteld.
Selecteer het kopiebestand paneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

Zoek de systeemschijfkopie door in het externe USB-station te bladeren. Bedenk dat het kopiebestand is opgeslagen als System_Disk.rdi. Selecteer het en kies OK.
Kopiebestand
Klik op de afbeelding om te vergroten

Als het bestand met een wachtwoord is beveiligd, zal R-Drive Image om zijn wachtwoord vragen.
Wachtwoord vragen
Klik op de afbeelding om te vergroten

Als het bestand kopieën van verschillende datums bevat, selecteer je de datum waarop je de systeemschijf wilt herstellen en klik je op de knop Volgende.
Selecteer Kopie Datum/Tijd
Klik op de afbeelding om te vergroten

6. Sleep de hele schijf van de kopie naar de doelschijf.
Selecteer bronobjectpaneel

Klik op de afbeelding om te vergroten

7. Selecteer een kopieermethode om gegevens van de kopie te herstellen. Laat in de meeste gevallen de standaardmethode staan.
Selecteer kopieermethode
Klik op de afbeelding om te vergroten

Voordat het proces begint, verschijnt er een waarschuwingsbericht waarin staat dat alle gegevens op de schijf worden overschreven en verloren gaan. Dit bericht verschijnt zelfs bij het schrijven naar een beschadigde schijf.
Waarschuwing
Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de knop OK.

8. Controleer of de informatie op het paneel Totale bewerkingslijst correct is en klik op de knop Start.
Paneel met totale bewerkingslijst
Klik op de afbeelding om te vergroten

R-Drive Image begint met het herstellen van gegevens naar de doelschijf.
Systeemherstel
Klik op de afbeelding om te vergroten

Wanneer het proces is voltooid, ontvang je een melding dat de bewerking succesvol is voltooid.
Operatie met succes afgerond
Klik op de afbeelding om te vergroten

Nu zijn we klaar met het herstellen van ons systeem. Laten we het opnieuw opstarten in het herstelde systeem.

1. Selecteer Afsluiten in het menu.
Item afsluiten
Klik op de afbeelding om te vergroten

2. Er verschijnt een waarschuwing over het opnieuw opstarten van het systeem.
Waarschuwing
Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de knop OK.

3. Verwijder het opstartapparaat en klik op de knop OK.
Bevestiging
Klik op de afbeelding om te vergroten

Uw computer zal opnieuw opstarten in het zojuist herstelde systeem en je kunt het gebruik van jouw machine hervatten.

Zoals je kunt zien, is het hele proces van het maken van een back-up van jouw systeem en het herstellen van jouw systeem vanaf een schijfkopie relatief snel en eenvoudig. De gebruikersinterface in wizardstijl leidt je door elke belangrijke stap om ervoor te zorgen dat alle parameters correct zijn geconfigureerd. Door voorinstellingen en standaardinstellingen met R-Drive Image te gebruiken, kun je het proces stroomlijnen voor snelle, regelmatige back-ups van jouw systeem. Omdat het maken van een back-up van jouw systeem met R-Drive Image zo eenvoudig is, raden we je aan dit wekelijks, maandelijks of driemaandelijks te doen, evenals voor en na grote wijzigingen aan jouw systeem. Door meerdere exemplaren van jouw machine te back-uppen, kun je ervoor zorgen dat al jouw bestanden worden beveiligd en volledig worden opgeslagen zonder dat je elk beschadigd of verloren bestand handmatig hoeft te herstellen.

Je kunt online meer lezen over R-Drive Image:
Online Help
Downloadbare handleiding
Discussieforum

Schijf Kopie Feedback
68 feedbacks
Rating: 4.6 / 5
I played with the free trial little realising that my saved image would come to the rescue several months later. I immediately purchased some licences and restored my system with ease. I am most satisfied with R-Drive. I like its clean and simple interface - it makes things easy.
I have been using R-Drive for many years, I trust my data to nothing else. The latest version has enabled me to do things I didn`t think possible in just a couple of clicks. Thanks r-tools!
Is there an ISO available for download so we can restore even though we no longer have a working Windows 10 machine anywhere in the building?
R-Drive Image is an awesome product that works flawlessly, every time.
Thanks
tried many backup products all failed and crashed. this backup made it easy and trouble free highly recomend it for simple easy use