Wij zijn toegewijd aan het leveren van snelle, efficiënte en betaalbare software oplossingen die nieuwe standaarden zetten in de software ontwikkeling industrie.
  • Een Gegevensconsistent, Ruimtebesparend Back-upplan maken voor een Kleine Bedrijfsserver

In de huidige zakelijke omgeving vertrouwen zowel grote als kleine kantoren op computers en bedrijfsservers voor hun kernactiviteiten. Hoewel dit een grotere efficiëntie betekent voor de dagelijkse bedrijfsvoering, betekent het ook dat de productiviteit van jouw bedrijf sterker afhankelijk is van de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van jouw gegevens en applicaties. Heel vaak kan het uitvallen van één enkele cruciale bedrijfsserver leiden tot catastrofale verliezen voor het bedrijf. Het is niet ongebruikelijk dat er een volledig verlies van productiviteit is terwijl de gegevens en functionaliteit van het systeem worden hersteld. Er zijn veel manieren om het risico op catastrofale hardwarestoringen te verminderen. Maar de meest beproefde beveiliging tegen gegevensverlies is een regelmatige gegevensback-up. Regelmatig een back-up maken van de gegevens van jouw bedrijf zal het risico op hardwarestoringen niet verminderen, maar het zal de schade die wordt veroorzaakt door een server- of harde schijfstoring drastisch verminderen. Met een solide plan voor gegevensback-up is het mogelijk om een ​​defecte server binnen enkele uren in plaats van dagen volledig te herstellen. Dit alleen al verlaagt de kosten voor het herstellen van de bedrijfsvoering aanzienlijk, zowel in termen van verloren tijd voor jouw medewerkers als in declarabele uren voor IT-services voor gegevensherstel.

De voordelen van een regelmatig back-upplan voor zakelijke gegevens zijn duidelijk. Toch blijven veel ondernemers aarzelen om tijd en geld te investeren in een goed back-upplan. In de afgelopen decennia hebben eigenaren van kleine bedrijven misschien terecht teruggeschrokken voor de kosten van een robuust, geavanceerd back-upsysteem. Een gegevensback-upplan is als een verzekering voor jouw opgeslagen gegevens - en met oudere systemen en software kunnen de "premies" die je betaalt, opwegen tegen de waarde van de bescherming die je ontvangt. Maar met een modern NAS-apparaat (Network Attached Storage) en een intuïtief, professioneel back-upprogramma zoals R-Drive Image, is het maken en uitvoeren van een goed plan voor gegevensback-up ongelooflijk eenvoudig en goedkoop. Dit artikel bewijst dat door te laten zien hoe je een gegevensconsistent back-upplan maakt voor een kleine bedrijfsserver.

Deze voorbeeldprocedure toont de mogelijkheden van R-Drive Image evenals de intuïtieve interface in wizard-stijl. Het hier opgestelde back-upplan is geschikt voor een klein zakelijk IT-systeem. Na het voltooien van de stappen, zou je in staat moeten zijn om dezelfde methode gemakkelijk aan te passen aan jouw eigen zakelijke back-upbehoeften.

Overzicht back-upplan voor kleine bedrijven

Voordat we beginnen met de procedurele stappen, zullen we kort de configuratie definiëren van het systeem waarvan we een back-up maken en de parameters van ons geautomatiseerde back-upplan.

Schijfconfiguratie op server waarvan een back-up wordt gemaakt

Bij het maken van een back-upplan is het belangrijk om rekening te houden met de schijfconfiguratie op de server of computer waarvan een back-up wordt gemaakt. Een typische schijfconfiguratie omvat een systeemschijf en een gegevensschijf. Deze kunnen bestaan ​​uit twee logische schijven op een enkele fysieke harde schijf, twee afzonderlijke fysieke harde schijven of afzonderlijke volumes in een RAID-opstelling (inclusief RAID 0 voor de systeemschijf).

In ieder geval is het noodzakelijk om zowel de systeemschijf als de gegevensschijf te back-uppen. Voor beide schijven kun je het beste een back-up van het volume maken op schijfniveau in plaats van op basis van afzonderlijke bestanden. Een back-up maken met een kopie van de hele schijf is sneller, betrouwbaarder en behoudt de volledige bestands-/mapstructuur op het volume. Dit is niet alleen belangrijk voor de systeemschijf, waarvoor bepaalde bestanden in de juiste mappen moeten staan, maar ook voor gegevensschijven, aangezien veel databases complexe en betekenisvolle bestands-/mapstructuren hebben.

In dit voorbeeld maken we een back-up van twee logische schijven op dezelfde fysieke harde schijf: de systeemschijf (C:) en de gegevensschijf (D:).

Backup plan

In dit voorbeeld plannen we de back-up zonder toezicht buiten kantooruren en in het weekend. Dit zorgt ervoor dat de back-up de prestaties of de toegankelijkheid van gegevens tijdens kantooruren niet verstoort.

Het back-upplan voor systeemschijf omvat het volgende:

  • Maandelijkse volledige back-up wordt uitgevoerd op de eerste zondag van de maand om 2PM.
  • Wekelijkse differentiële back-up wordt elke zondag om 5PM uitgevoerd.
  • Back-ups worden drie maanden bewaard.

Dit back-upplan maakt het mogelijk om het systeem de afgelopen drie maanden wekelijks terug te draaien. Als er bijvoorbeeld een catastrofale systeemstoring is op dinsdag, hoef je alleen de wijzigingen die zijn opgetreden sinds de laatste back-up op zondag om 5PM opnieuw uit te voeren. Dit betekent dat je slechts ongeveer 2 dagen werk verliest. Het meeste dat je kunt verliezen, is 7 dagen aan systeemconfiguratiewijzigingen. Bijvoorbeeld als je op zondag voor 5PM een systeemschijfstoring hebt. Aangezien systeemwijzigingen niet vaak voorkomen, is dit een acceptabel risiconiveau.

Het back-upplan voor gegevensschijf omvat het volgende:

  • Maandelijkse volledige back-up de eerste zaterdag van de maand om 5AM.
  • Wekelijkse differentiële back-up wordt elke zaterdag om 3PM uitgevoerd.
  • Dagelijkse incrementele back-ups worden op werkdagen om 11 PM uitgevoerd.
  • Back-ups worden drie maanden bewaard.

Dit back-upplan slaat één keer per dag de huidige gegevensstatus op, waardoor het mogelijk is om de gegevens de afgelopen drie maanden dagelijks terug te draaien. Het back-upschema is ingesteld op zaterdag in plaats van op zondag, zodat het niet overlapt met het back-upschema van de systeemschijf. Met dit back-upplan verlies je nooit meer dan een dag aan gegevens - als je een bestand op dinsdagochtend opslaat en er die middag een systeemcrash is, kun je teruggaan naar de bestanden die je op maandagavond had. Als je dinsdagavond voor 11PM een bestand opslaat en de volgende ochtend is er een systeemcrash, dan ben je niets kwijt.

Back-uptypes: voor- en nadelen

Volledige back-up Een bestand dat een complete kopie van een hele schijf bevat.
Voordelen: Dit is het enige bestand dat nodig is om een ​​hele schijf te herstellen.
Nadelen: Groot formaat.
differentieel Een bestand dat het verschil bevat tussen de huidige schijfgegevens en de laatste volledige back-up.
Voordelen: kleiner in omvang dan een volledige schijfback-up.
Nadelen: Meestal groter dan een incrementele back-up. Vereist één differentiële back-up en één volledige back-upimage om een ​​schijf te herstellen.
Incrementieel Een bestand dat het verschil bevat tussen de huidige schijfgegevens en de laatste back-up (volledig, differentieel of incrementeel).
Voordelen: Kleinste grootte, vergeleken met een differentiële of volledige back-up.
Nadelen: Mogelijk zijn meerdere incrementele/ differentiële back-upkopieën nodig naast één volledige back-up om gegevens te herstellen. Als een van de incrementele back-upbestanden beschadigd raakt, kunnen gegevens die in latere incrementele back-upbestanden zijn opgeslagen ook niet worden hersteld.

Back-up opslaglocatie

De veiligste plaats om back-upgegevens op te slaan is op een externe back-upserver die zich fysiek offsite bevindt. Dit neemt het risico weg dat zowel jouw operationele server als jouw back-upserver beschadigd raken door een brand of natuurramp in jouw gebouw. De tweede beste optie is om de back-upgegevens op aparte hardware in hetzelfde gebouw op te slaan. Dit beschermt je tegen gegevensverlies door hardwarestoringen - als je een back-up hebt opgeslagen op dezelfde fysieke schijf als de schijf die wordt gebruikt voor de dagelijkse activiteiten, verlies je beide gegevenssets als de harde schijf een fysiek defect vertoont.
Een aanbevolen netwerkconfiguratie voor back-up van een kleine bedrijfsserver
Afb.1. Een aanbevolen netwerkconfiguratie voor back-up van een kleine bedrijfsserver
Klik op de afbeelding om te vergroten

Voor een externe back-upserver is het niet nodig om te investeren in een high-end computer of server. Een goedkoop, maar betrouwbaar NAS-apparaat (Network Attached Storage) is voldoende. Je kunt een NAS-apparaat vinden dat aan jouw behoeften voldoet bij vrijwel elke detailhandelaar die computers of zakelijke IT-apparatuur verkoopt.

Merk op dat veel NAS-apparaten worden geleverd met ondersteuning voor interne RAID-volumes. Zorg er voor back-updoeleinden voor dat je een RAID-niveau gebruikt dat redundantie of fouttolerantie bevat, zoals RAID 1, RAID 4, RAID 5 of RAID 6. Vermijd stripe-sets (RAID 0) - als één schijf in een stripe-set defect raakt, gegevens gaan verloren.

R-Drive Image is compatibel met elk back-upserver-besturingssysteem dat het SMB-netwerkprotocol ondersteunt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, Windows, Mac OS en Linux. De meeste NAS-apparaten hebben een aangepaste Linux OS-distributie.

In dit voorbeeld maken we een back-up naar een externe server op het netwerk (BCK-UBUNTU).

E-mail notificaties

Nadat een geplande back-up is voltooid, wordt een e-mailrapport met de resultaten van de back-upbewerking verzonden. Zie het gedeelte Voorbeelden van e-mailmeldingen aan het einde van deze zelfstudie voor voorbeelden van e-mailrapporten.

Back-up van Systeemschijf

Maandelijkse volledige back-up van systeemschijf

Het eerste deel van de systeemschijfback-up is een maandelijkse volledige back-up die de eerste zondag van de maand om 2PM wordt uitgevoerd.

1. Klik in het deelvenster Actie selecteren op Planner / Maak een script.
Maandelijkse volledige back-up van systeemschijf - Actieselectiepaneel
Afb.2. Maandelijkse volledige back-up van systeemschijf - Actieselectiepaneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

2. Klik in het deelvenster Geplande taken op de knop Een taak maken.
Maandelijkse volledige back-up van systeemschijf - Paneel Geplande Taken
Afb.3. Maandelijkse volledige back-up van systeemschijf - Paneel Geplande Taken
Klik op de afbeelding om te vergroten

3. Selecteer in het Partition Selection-paneel de systeempartitie waarvan een back-up wordt gemaakt. In dit voorbeeld is de systeempartitie C:.
Maandelijkse volledige back-up van systeemschijf - Partitieselectiepaneel
Afb.4. Maandelijkse volledige back-up van systeemschijf - Partitieselectiepaneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

Wanneer je een systeemschijfback-up maakt voor Windows 7 en later, vergeet dan niet om naast de systeemschijf ook de kleine actieve partitie voor de systeemlader te selecteren. Eerdere Windows-versies hebben zo'n partitie niet.

4. Selecteer in het paneel Beeldbestemming de kopiebestemming en de bestandsnaam.

In dit voorbeeld kiezen we een netwerkback-upserver BCK-UBUNTU en de map Backups als bestemming. Mogelijk wordt je om een ​​gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd om toegang te krijgen tot een map op een netwerkstation.
Maandelijkse volledige back-up van de systeemschijf - Paneel voor de Kopiebestemming
Afb.5. Maandelijkse volledige back-up van de systeemschijf - Paneel voor de Kopiebestemming
Klik op de afbeelding om te vergroten

5. Geef de parameters voor de back-upset op in het Beeldmodus-paneel, zoals weergegeven.
Maandelijkse volledige back-up van systeemschijf - Kopiemodus paneel
Afb. 6. Maandelijkse volledige back-up van de systeemschijf - Kopiemodus paneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

Kies 3 voor Maximum aantal back-upsets. Kies Maak een nieuwe volledige kopie voor de kopiemodus. Voor meer informatie over de overige parameters, zie R-Drive Image online help-onderwerp: Back-upsets.

6. Geef de benodigde parameters op in het paneel Beeldopties, zoals weergegeven.
Maandelijkse volledige back-up van systeemschijf - Kopieoptiespaneel
Afb.7. Maandelijkse volledige back-up van systeemschijf - Kopieoptiespaneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

Voor meer informatie over de rest van de parameters, zie R-Drive Image online Help-onderwerp: Image Options.

7. Geef de vereiste parameters op in het paneel Back-upopties, zoals weergegeven.
Maandelijkse volledige back-up van systeemschijf - Back-upoptiespaneel
Afb.8. Maandelijkse volledige back-up van systeemschijf - Back-upoptiespaneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

Voor meer informatie over de rest van de parameters, zie R-Drive Image online help-onderwerp: Back-upopties.

8. Specificeer de benodigde parameters in het Tijd-/Gebeurtenis paneel zoals getoond.
Maandelijkse volledige back-up van systeemschijf - Tijd-/Gebeurtenispaneel
Afb.9. Maandelijkse volledige back-up van systeemschijf - Tijd-/Gebeurtenispaneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

9. Specificeer de vereiste parameters in het Gebruiker/Wachtwoord paneel.
Maandelijkse volledige back-up van systeemschijf - Gebruikers-/wachtwoordpaneel
Afb.10. Maandelijkse volledige back-up van systeemschijf - Gebruikers-/wachtwoordpaneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

10. Specificeer opties voor e-mailmeldingen in het paneel e-mailmeldingen/AUX-toepassingen zoals weergegeven.
Maandelijkse volledige back-up van systeemschijf - Paneel voor e-mailmeldingen/AUX-toepassingen
Afb.11. Maandelijkse volledige back-up van de systeemschijf - Paneel voor e-mailmeldingen/AUX-toepassingen
Klik op de afbeelding om te vergroten

Voordat je verder gaat, kunt je jouw e-mailinstellingen testen door op de knop E-mailaccount testen… te klikken. R-Drive Image stuurt een test-e-mail met de opgegeven instellingen.

11. Controleer de taakparameters in het deelvenster Verwerking en klik op de knop Opslaan.
Maandelijkse volledige back-up van systeemschijf - Verwerkingspaneel
Afb.12. Maandelijkse volledige back-up van systeemschijf - Verwerkingspaneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

Om een parameter te wijzigen, klik je op de knop Terug om terug te keren naar het benodigde paneel.

Als je op Opslaan hebt geklikt, verschijnt de geplande taak in het paneel Geplande taken.
Maandelijkse volledige back-up van systeemschijf - Paneel Geplande Taken
Afb.13. Maandelijkse volledige back-up van systeemschijf - Paneel Geplande taken
Klik op de afbeelding om te vergroten

Wekelijkse differentiële back-up van systeemschijf

Het volgende onderdeel van het back-upplan is een wekelijkse differentiële back-up. Hiermee wordt alleen een back-up gemaakt van de gegevens die zijn gewijzigd of toegevoegd sinds de laatste volledige back-up. Deze back-upbestanden zijn kleiner en nemen minder tijd in beslag om te verwerken, waardoor ze meer geschikt zijn voor wekelijkse back-upbewerkingen.

1. Klik op de knop Een taak maken in het paneel Geplande taken, selecteer de systeempartitie in het paneel Partitieselectie en selecteer de kopiebestemming met de dezelfde bestandsnaam op het Kopiebestemming-paneel, als voor de volledige systeemschijfback-up.

2. Geef de back-upsetparameters op in het Kopiemodus-paneel.
Wekelijkse differentiële back-up van systeemschijven - Kopiemodus-paneel
Afb.14. Wekelijkse differentiële back-up van systeemschijven - Kopiemodus-paneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

Stel het Maximum aantal back-upsets in op 3 en selecteer Wijzigingen differentieel toevoegen aan de laatste kopie in de back-upset.
Als je de volledige back-upschijfkopie hebt beveiligd met een wachtwoord, zal R-Drive Image je vragen dit in te voeren.

3. Geef de benodigde parameters op in de panelen Beeldopties en Back-upopties, zoals je deed voor de volledige systeemschijfback-up.

4. Specificeer de benodigde parameters in het Tijd-/Gebeurtenis paneel.
Wekelijkse differentiële back-up van systeemschijven - Tijd-/Gebeurtenispaneel
Afb.15. Wekelijkse differentiële back-up van systeemschijven - Tijd-/Gebeurtenispaneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

Zorg ervoor dat de Starttijd niet overlapt met de maandelijkse volledige back-up van de systeemschijf. In dit voorbeeld hebben we gekozen voor 2PM voor de maandelijkse back-up en 5PM voor de wekelijkse back-up.

5. Specificeer de vereiste parameters in het Gebruiker/Wachtwoord paneel.

6. Geef de benodigde parameters op in het paneel Mail Notifications/AUX Applications, zoals je deed voor de volledige systeemschijfback-up.
Wekelijkse differentiële back-up van systeemschijven - Paneel voor E-mailmeldingen/AUX-toepassingen
Afb.16. Wekelijkse differentiële back-up van systeemschijf - Paneel voor E-mailmelding/AUX-toepassingen
Klik op de afbeelding om te vergroten

Wijzig Aangepast onderwerp: in Server1: differentiële systeemschijfback-up.

7. Controleer de taakparameters in het paneel Verwerking en klik op de knop Opslaan.
Wekelijkse differentiële back-up van systeemschijf - Verwerkingspaneel
Afb.17. Wekelijkse differentiële back-up van systeemschijf - Verwerkingspaneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

De geplande taak verschijnt in het paneel Geplande Taken.
Wekelijkse differentiële back-up van systeemschijven - Paneel Geplande Taken
Afb.18. Wekelijkse differentiële back-up van systeemschijf - Paneel Geplande Taken
Klik op de afbeelding om te vergroten

Back-up van Gegevensschijf

Maandelijkse volledige back-up van gegevensschijf

De procedure lijkt sterk op de back-up van de volledige systeemschijf, behalve dat er een back-up wordt gemaakt van de gegevenspartitie (D:).

1. Klik in het deelvenster Geplande taken op de knop Een taak maken.

2. Selecteer de gegevenspartitie (D:) in het Partitieselectiepaneel.
Maandelijkse volledige back-up van gegevensschijf - Partitieselectiepaneel
Afb.19. Maandelijkse volledige back-up van gegevensschijf - Partitieselectiepaneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

3. Selecteer de kopiebestemming en bestandsnaam in het Kopiebestemmings paneel.
Maandelijkse volledige back-up van gegevensschijf - Kopiebestemmingspaneel
Afb.20. Maandelijkse volledige back-up van gegevensschijf - Kopiebestemmingspaneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

4. Geef de back-upsetparameters op in het Kopiemodus-paneel.
Maandelijkse volledige back-up van gegevensschijf - Kopie Modus Paneel
Afb.21. Maandelijkse volledige back-up van gegevensschijf - Kopie Modus Paneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

Stel het Maximum aantal back-upsets in op 3 en selecteer Een nieuwe volledige kopie maken.

5. Geef de benodigde parameters op in de panelen Beeldopties en Back-upopties, zoals je deed voor de volledige systeemschijfback-up.

6. Specificeer de benodigde parameters in het Tijd-/Gebeurtenis paneel.
Maandelijkse volledige back-up van gegevensschijf - Tijd-/gebeurtenispaneel
Afb.22. Maandelijkse volledige back-up van gegevensschijf - Tijd-/gebeurtenispaneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

7. Specificeer de vereiste parameters in het Gebruiker/Wachtwoord paneel.

8. Geef e-mailopties op in het paneel E-mailmeldingen/AUX-toepassingen.
Maandelijkse volledige back-up van gegevensschijf - Paneel voor E-mailmeldingen/AUX-toepassingen
Afb.23. Maandelijkse volledige back-up van gegevensschijf - Paneel voor E-mailmeldingen/AUX-toepassingen
Klik op de afbeelding om te vergroten

9. Controleer de taakparameters in het paneel Verwerking en klik op de knop Opslaan.
Maandelijkse volledige back-up van gegevensschijf - Verwerkingspaneel
Afb.24. Maandelijkse volledige back-up van gegevensschijf - Verwerkingspaneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

De geplande taak verschijnt in het paneel Geplande Taken.
Maandelijkse volledige back-up van gegevensschijf - Paneel geplande taken
Afb.25. Maandelijkse volledige back-up van gegevensschijf - Paneel Geplande taken
Klik op de afbeelding om te vergroten

Wekelijkse differentiële back-up van gegevensschijf

Nogmaals, dit is vergelijkbaar met de differentiële back-up van de systeemschijf, behalve dat we de gegevenspartitie (D:) kiezen.

1. Klik op de knop Een taak maken in het paneel Geplande taken, selecteer de gegevenspartitie (bijv. D:) in het paneel Partitieselectie en selecteer de kopiebestemming en bestandsnaam (hetzelfde als voor de volledige back-up van de gegevensschijf) in het Kopiebestemmingspaneel, zoals je deed voor de volledige back-up van de gegevensschijf.

2. Geef de back-upsetparameters op in het Kopiemodus-paneel.
Wekelijkse differentiële back-up van gegevensschijf - Paneel Beeldvormingsmodus
Afb.26. Wekelijkse gegevensschijf differentiële back-up - Kopie Modus Paneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

Stel het Maximum aantal back-upsets in op 3 en selecteer Wijzigingen differentieel toevoegen aan de laatste kopie in de back-upset.

3. Geef de benodigde parameters op in de panelen Kopieopties en Back-upopties, zoals je deed voor de volledige back-up van de gegevensschijf.

4. Specificeer de benodigde parameters in het Tijd-/Gebeurtenis paneel.
Wekelijkse differentiële back-up van gegevensschijf - Tijd-/gebeurtenispaneel
Afb.27. Wekelijkse gegevensschijf differentiële back-up - Tijd/Gebeurtenispaneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

5. Specificeer de vereiste parameters in het Gebruiker/Wachtwoord paneel.

6. Geef e-mailopties op in het paneel E-mailmeldingen/AUX-toepassingen.
Wekelijkse differentiële back-up van gegevensschijf - Paneel voor E-mailmeldingen/AUX-toepassingen
Afb.28. Wekelijkse differentiële back-up van gegevensschijf - Paneel voor E-mailmeldingen/AUX-toepassingen
Klik op de afbeelding om te vergroten

7. Controleer de taakparameters in het paneel Verwerking en klik op de knop Opslaan.
Wekelijkse differentiële back-up van gegevensschijf - Verwerkingspaneel
Afb.29. Wekelijkse differentiële back-up van gegevensschijf - Verwerkingspaneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

De geplande taak verschijnt in het paneel Geplande Taken.
Wekelijkse differentiële back-up van gegevensschijf - Paneel Geplande taken
Afb.30. Wekelijkse differentiële back-up van gegevensschijf - Paneel Geplande taken
Klik op de afbeelding om te vergroten

Dagelijkse incrementele back-up van gegevensschijf

Een incrementele back-up omvat de gegevens die zijn gewijzigd of nieuw zijn sinds de laatste volledige of gedeeltelijke (differentiële/incrementele) back-up. Individuele incrementele back-upimages zijn kleiner dan differentiële back-ups, waardoor ze geschikter zijn voor dagelijkse back-ups.

1. Klik op de knop Een Taak Maken in het paneel Geplande taken, selecteer de gegevenspartitie in het paneel Partitieselectie en selecteer de kopiebestemming en het bestand naam (hetzelfde als voor de volledige back-up van de gegevensschijf) in het Kopiebestemmingspaneel, zoals je deed voor de volledige back-up van de gegevensschijf.

2. Geef de back-upsetparameters op in het Kopiemodus-paneel.
Dagelijkse incrementele back-up van gegevensschijf - Kopie Modus Paneel
Afb.31. Dagelijkse incrementele back-up van gegevensschijf - Kopie Modus Paneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

Stel het Maximum aantal back-upsets in op 3 en selecteer Wijzigingen stapsgewijs toevoegen aan de laatste kopie in de back-upset.

3. Geef de benodigde parameters op in de panelen Kopieopties en Back-upopties, zoals je deed voor de volledige back-up van de gegevensschijf.

4. Specificeer de benodigde parameters in het Tijd-/Gebeurtenis paneel.
Dagelijkse incrementele back-up van gegevensschijf - Tijd-/gebeurtenispaneel
Afb.32. Dagelijkse incrementele back-up van gegevensschijf - Tijd-/gebeurtenispaneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

5. Specificeer de vereiste parameters in het Gebruiker/Wachtwoord paneel.

6. Specificeer e-mailopties in het E-mailmeldingen/AUX-toepassingen paneel
Dagelijkse incrementele back-up van gegevensschijf - Paneel voor E-mailmeldingen/AUX-toepassingen
Afb.33. Dagelijkse incrementele back-up van gegevensschijf - Paneel voor E-mailmeldingen/AUX-toepassingen
Klik op de afbeelding om te vergroten

7. Controleer de taakparameters in het paneel Verwerking en klik op de knop Opslaan.
Dagelijkse incrementele back-up van gegevensschijf - Verwerkingspaneel
Afb.34. Dagelijkse incrementele back-up van gegevensschijf - Verwerkingspaneel
Klik op de afbeelding om te vergroten

De geplande taak verschijnt in het paneel Geplande Taken.
Dagelijkse incrementele back-up van gegevensschijf - Paneel Geplande Taken
Afb.35. Dagelijkse incrementele back-up van gegevensschijf - Paneel Geplande Taken
Klik op de afbeelding om te vergroten

Bestandsstructuur back-upplan

Jouw back-upplan is nu gepland. Je begint nu meldingen te ontvangen wanneer de back-upbewerkingen zijn voltooid. Lees verder voor hulp bij het lezen van back-uplogboeken.

Back-upbestanden gemaakt door R-Drive Image volgen deze conventies voor bestandsnamen:

  • Volledige back-up: <bestandsnaam>_<datum_van_eerste_backup>_<tijd_van_eerste_backup>_1.rdr
  • Incrementele en differentiële back-ups: <filename>_<datum_van_eerste_backup>_<tijd_van_eerste_backup>_N+1.rdr

waarbij N het nummer is van de vorige incrementele of differentiële back-up.

Bij het uitvoeren van het back-upplan uit dit voorbeeld, maakt R-Drive Image de volgende bestanden:

Back-up van systeemschijf

Datum/Weekdag/Tijd
Bestanden
Nieuw gemaakte bestanden zijn vetgedrukt
Kopie type
Back-up set Nummer
Start van back-up set 1
2013-09-01 /zondag / 14:00 uur
2013-09-01 /zondag / 5:00PM
SystemDisk_20130901_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_2.rdr
Volledige back-up
Diff. back-up


Back-up Set 1


2013-09-08 /zondag / 5:00PM
SystemDisk_20130901_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_3.rdr
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
2013-09-15 /zondag / 5:00PM
SystemDisk_20130901_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_4.rdr
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
2013-09-22 /zondag / 5:00PM
SystemDisk_20130901_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_4.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_5.rdr
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
2013-09-29 /zondag / 5:00PM
SystemDisk_20130901_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_4.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_5.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_6.rdr
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Start van back-up Set 2
2013-10-06 /zondag / 2:00PM
2013-10-06 /zondag / 5:00PM
SystemDisk_20130901_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_4.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_5.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_6.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_2.rdr
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Volledige back-up
Diff. back-up
Back-up Sets 1,22013-10-13 /zondag / 5:00PM
SystemDisk_20130901_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_4.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_5.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_6.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_3.rdr
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
2013-10-20 /zondag / 5:00PM
SystemDisk_20130901_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_4.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_5.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_6.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_4.rdr
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
2013-10-27 /zondag / 5:00PM
SystemDisk_20130901_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_4.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_5.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_6.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_4.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_5.rdr
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Start van back-up Set 3
2013-11-03 /zondag / 5:00PM
SystemDisk_20130901_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_4.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_5.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_6.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_4.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_5.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_2.rdr
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Volledige back-up
Diff. back-up
Back-up Sets 1,2,32013-11-10 /zondag / 5:00PM
SystemDisk_20130901_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_4.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_5.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_6.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_4.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_5.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_3.rdr
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
2013-11-17 /zondag / 5:00PM
SystemDisk_20130901_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_4.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_5.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_6.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_4.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_5.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_4.rdr
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
2013-11-24 /zondag / 5:00PM
SystemDisk_20130901_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_4.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_5.rdr
SystemDisk_20130901_020000PM_6.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_4.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_5.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_4.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_5.rdr
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Start van back-up Set 4. Back-up Set 1 wordt verwijderd.
2013-12-01 /zondag / 5:00PM
SystemDisk_20131006_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_4.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_5.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_4.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_5.rdr
SystemDisk_20131201_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20131201_020000PM_2.rdr
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Volledige back-up
Diff. back-up
Back-up Sets 2,3,4
2013-12-08 /zondag / 5:00PM
SystemDisk_20131006_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_4.rdr
SystemDisk_20131006_020000PM_5.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_3.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_4.rdr
SystemDisk_20131103_020000PM_5.rdr
SystemDisk_20131201_020000PM_1.rdr
SystemDisk_20131201_020000PM_2.rdr
SystemDisk_20131201_020000PM_3.rdr
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Diff. back-up
Volledige back-up
Diff. back-up
Diff. back-up

Back-up van gegevensschijf

Dit is een voorbeeld van de bestandsstructuur van één back-upset. Het begin van Back-up Set 2 wordt getoond voor context.

Datum/Weekdag/Tijd
Bestand
Back-up type
2013-08-31 /Zaterdag /5:00AM
2013-08-31 /Zaterdag /3:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_1.rdr
DataDisk_20130831_050000PM_2.rdr
Volledig
Diff
2013-09-02 /Maandag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_3.rdr
Inc.
2013-09-03 /dinsdag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_4.rdr
Inc.
2013-09-04 /woensdag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_5.rdr
Inc.
2013-09-05 /Donderdag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_6.rdr
Inc.
2013-09-06 /vrijdag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_7.rdr
Inc.
2013-09-07 /zaterdag /3:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_8.rdr
Diff.
2013-09-09 /Maandag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_9.rdr Inc.
2013-09-10 /dinsdag / 11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_10.rdr
Inc.
2013-09-11 /woensdag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_11.rdr
Inc.
2013-09-12 /Donderdag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_12.rdr
Inc.
2013-09-13 /vrijdag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_13.rdr Inc.
2013-09-14 /zaterdag /3:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_14.rdr
Diff.
2013-09-16 /Maandag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_15.rdr
Inc.
2013-09-17 /dinsdag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_16.rdr
Inc.
2013-09-18 /woensdag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_17.rdr
Inc.
2013-09-19 /donderdag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_18.rdr
Inc.
2013-09-20 /vrijdag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_19.rdr
Inc.
2013-09-21 /Zaterdag /3:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_20.rdr
Diff.
2013-09-23 /Maandag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_21.rdr
Inc.
2013-09-24 /dinsdag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_22.rdr
Inc.
2013-09-25 /woensdag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_23.rdr
Inc.
2013-09-26 /donderdag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_24.rdr
Inc.
2013-09-27 /vrijdag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_25.rdr
Inc.
2013-09-28 /zaterdag /3:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_26.rdr
Diff.
2013-09-30 /Maandag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_27.rdr
Inc.
2013-10-01 /dinsdag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_28.rdr
Inc.
2013-10-02 /woensdag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_29.rdr
Inc.
2013-10-03 /donderdag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_30.rdr
Inc.
2013-10-04 /vrijdag /11:00PM
DataDisk_20130831_050000AM_31.rdr
Inc.
Start van back-up Set 2
2013-10-05 /Zaterdag/5:00AM
2013-10-05 /Zaterdag/3:00PM
DataDisk_20131005_050000AM_1.rdr
DataDisk_20131005_050000AM_2.rdr
Volledig
Diff.

Je kunt dagelijkse incrementele back-ups die zijn gemaakt tussen volledige en differentiële back-ups verwijderen zonder verlies van gegevensconsistentie. Nadat DataDisk_20130831_050000AM_8.rdr bijvoorbeeld is gemaakt, kun je DataDisk_20130831_050000AM_3.rdr tot DataDisk_20130831_050000AM_7.rdr verwijderen.

Loggen

Je kunt een logbestand van R-Drive Image-bewerkingen opslaan. Om te beginnen met loggen, klik je op de knop Over in het paneel Actie Selecteren, selecteert je Logboekregistratie en geef je de bestandsnaam en het pad op.
R-Drive Image: logboekregistratie
Afb.36. R-Drive Image: Loggen
Klik op de afbeelding om te vergroten

Voorbeelden van e-mailmeldingen

Wanneer een back-upbewerking is voltooid, stuurt R-Drive Image een e-mailmelding.

Voor Succesvolle bewerkingen ziet de melding er als volgt uit:

R-Drive Image 5.1 (Build 5100)
Command: create /a /o -s="hdd_size=640135028736+part_num=1+hdd_num=1+hdd_target_id=0+hdd_bus_type=sata2
+part_ofs=1048576+hdd_name=SAMSUNG&#32;HD642JJ1AA01110+part_size=367001600+hdd_port_num=2
+hdd_serial=S1AFJ1MQ400283+part_fs=ntfs+hdd_vtype=real,hdd_size=640135028736+part_num=2
+hdd_num=1+hdd_target_id=0+hdd_bus_type=sata2+part_label=System+part_ofs=368050176
+part_mounted=C:\+hdd_name=SAMSUNG&#32;HD642JJ1AA01110+part_size=209348198400
+hdd_port_num=2+hdd_serial=S1AFJ1MQ400283+part_fs=ntfs+hdd_vtype=real"
-a="\\BCK-UBUNTU\Net_Drive\Backups\SystemDisk.rdr" -p="******" -r="Full backup image of the system disk."
-c="6" -u -check -bs -bs-num-b="3" -ms="mail.example.com:25" -ml="******" -ma="server1@example.com"
-mr="sysadmin_of_server1@example.com" -mc="Server 1: full system disk backup" -mx -me
Start at: Sun, 01 Sep 2013 14:00:00 -0500
Finish at: Sun, 01 Sep 2013 15:08:39 -0500
Success

Operations:
Create an Image: \\BCK-UBUNTU\Net_Drive\Backups\SystemDisk.rdr
Backup partition [SAMSUNG HD642JJ1AA01110 (596GB #1)]
Active Partition #1 (NTFS 350MB)
C: System (NTFS 194GB #2)
Backup disk partition structure
SAMSUNG HD642JJ1AA01110 (596GB #1)
Check an Image File

Execution log:
* Create an Image: \\BCK-UBUNTU\Net_Drive\Backups\SystemDisk.rdr
Backup partition [SAMSUNG HD642JJ1AA01110 (596GB #1)]
Active Partition #1 (NTFS 350MB)
C: System (NTFS 194GB #2)
Backup disk partition structure
SAMSUNG HD642JJ1AA01110 (596GB #1)
Check an Image File
* Operation completed successfully

Als er een mislukte bewerking was, verschijnt de e-mailmelding zoals hieronder:

R-Drive Image 5.1 (Build 5100)
Command: create /a /o -s="hdd_size=522713088+part_num=1+hdd_num=2+hdd_target_id=0
+hdd_bus_type=usb+part_label=RS+part_ofs=65536+hdd_name=Flash&#32;Disk4.00
+part_size=522647552+hdd_port_num=0+hdd_serial=078163578514+part_fs=fat16+hdd_vtype=real"
-a="D:\Backups\HDD2_2-image.rdr" -u -check -ms="smtp.example.com:25"
-ml="******" -ma="sender@example.com" -mr="receiver@example.com"
-mc=" Flash backup" -mx -me
Start at: Sun, 01 Sep 2013 18:06:47 -0500
Finish at: Sun, 01 Sep 2013 18:06:49 -0500
ERROR: Internal error (error #0:3831)

Operations:
Create an Image: D:\Backups\HDD2_2-image.rdr
Backup partition [KingstonDataTraveler 400PMAP (3.74GB #2)]
Active Partition #1 NEW VOLUME (FAT32 3.73GB)
Backup disk partition structure
KingstonDataTraveler 400PMAP (3.74GB #2)
Check an Image File

Execution log:
! KingstonDataTraveler 400PMAP: Partition at 32 extends beyond disk bounds
! KingstonDataTraveler 400PMAP: Partition at 32 extends beyond disk bounds
* Create an Image: D:\Backups\HDD2_2-image.rdr
Backup partition [KingstonDataTraveler 400PMAP (3.74GB #2)]
Active Partition #1 NEW VOLUME (FAT32 3.73GB)
Backup disk partition structure
KingstonDataTraveler 400PMAP (3.74GB #2)
Check an Image File
! Read disk KingstonDataTraveler 400PMAP at position 16896 failed after 2 attempts. The handle is invalid (6)
! Read disk KingstonDataTraveler 400PMAP at position 16896 failed after 2 attempts. The handle is invalid (6)
! Read disk at position 2671616 failed after 2 attempts. The handle is invalid (6)
! Operation failed: Internal error (error #0:3831)

Conclusie

Het maken van een back-upplan met R-Drive Image is snel, eenvoudig en kosteneffectief. Met R-Drive Image, een speciale back-up NAS en wat basisplanning, kunt je jezelf gemakkelijk beschermen tegen de hoogoplopende kosten en het ongemak van een catastrofaal gegevensverlies. Dit voorbeeld laat zien hoe eenvoudig het is om een ​​goed back-upplan te maken. Als je een back-upplan wilt aanpassen aan jouw zakelijke behoeften, raadpleeg je de R-Drive Image online help voor meer informatie over alle beschikbare back-upparameters.

Schijf Kopie Feedback
68 feedbacks
Rating: 4.6 / 5
I played with the free trial little realising that my saved image would come to the rescue several months later. I immediately purchased some licences and restored my system with ease. I am most satisfied with R-Drive. I like its clean and simple interface - it makes things easy.
I have been using R-Drive for many years, I trust my data to nothing else. The latest version has enabled me to do things I didn`t think possible in just a couple of clicks. Thanks r-tools!
Is there an ISO available for download so we can restore even though we no longer have a working Windows 10 machine anywhere in the building?
R-Drive Image is an awesome product that works flawlessly, every time.
Thanks
tried many backup products all failed and crashed. this backup made it easy and trouble free highly recomend it for simple easy use